Модел за ябълки

Ефективна борба със струпясването по ябълката чрез моделите на RIMpro

Марк Трапман

Консултант и създател на модела RIMpro, Био Фрут Адвайс, Холандия

Струпясването е сред „най-скъпоструващите“ болести при ябълката, независимо дали става въпрос за загубен добив или разходи за борба с нея. Моделът за прогнозирането й, разработен от холандската фирма RIMpro, е доказал преимуществата си от 1994 г. насам. От 2014 г. всеки фермер или консултант може да присъедини своята метеостанция към него.

Гъбичката, предизвикваща струпясване, тормози овощари и консултанти. Те трябва да преценяват последствията от всеки дъжд. Обикновено, има само едно правилно решение и само един точен момент да се пръска. Несигурността води до повече пръскания с фунгициди от необходимото или до щети от струпясване – и в единия и в другия случай – до по-ниска печалба. Моделът на RIMpro помага да се вземе най-доброто решение. Той показва текущата ситуация, както и развитието й в предстоящите часове и дни на базата на локална прогноза за времето. Системата дава възможност да се въвеждат извършените пръскания и да се оцени оставащият защитен ефект след всяко от тях.

Струпясване по ябълка

 

Струпясване по ябълки. Неуспешната борба с болестта несъмнено води до загуби.

 

Как става заразата?

Моделът на RIMpro показва относителната важност на първичната зараза. На графиката на фиг. 1 се виждат два върха, които показват силните инфекции, както и няколко по-слаби. Стойности на заразата до 100 се приемат за слаб риск, от 100 до 300 – умерен, а над 300 – сериозен. Зарази със стойност над 600 възникват само няколко пъти годишно и са основните. Неподходящата борба с тях неминуемо води до щети от струпясване.

Фиг 1. В RIMpro ясно се разграничават ниските от сериозните рискове от зараза. С оранжево е показан периодът на покълване на спорите, през който те все още са податливи на препарати с ограничено лекуващо действие като сероваров разтвор и калиев бикарбонат.

 RIMpro показва относителната важност на първичната зараза.

Фиг. 2 показва една инфекция в детайли. На средната графика се виждат потенциалните акоспори, които могат да се изстрелят със следващия дъжд. Действително разпръснатите спори са показани като жълти стълбчета. Последващият „бял облак“ на графиката показва спорите, които покълват. В зависимост от температурата, са им нужни около 40 часа да покълнат и заразят листото. Когато листото изсъхне по-рано, спорите оцеляват още известно време, но в крайна сметка загиват, без да го заразят. Това именно се е случило на спорите, разпръснати на 22 април.

Фиг. 2 Изстрелването на акоспорите е показано с жълти стълбчета. Изстреляните на 22 април спори загиват без да причинят зараза, тъй като листата са изсъхнали бързо, а тези на 25 април водят до зараза (червена линия).

Изстрелването на акоспорите показано с жълти стълбчета.

Ако листата останат влажни по-продължително време, спорите покълват и проникват в листото. Това е моментът на зараза (червена линия). Колкото повече спори заразят листото, толкова по-сериозна е инфекцията и толкова по-висока е стойността на риска.

Когато попадне в кутикулата (т.е. когато пробие повърхността на листото) гъбичката започва да расте. През първите 200-300 градусочаса (т.е. напр. 10 часа при температура 20-30 °C) мицелът на гъбичката е все още малък и уязвим. Препарати като Додин, сероваров разтвор и калиев бикарбонат все още могат да я унищожат и да спрат инфекцията. На графиката това е оранжевата зона след червената линия на инфекцията.

 

На кой етап вършат работа фунгицидите?

Контактни фунгициди като каптан или сяра унищожават покълващите спорите. На графиката това са спорите в бялата зона, която се нарича етап на покълване. С контактни фунгициди може да се пръска и преди дъжд, но само остатъчният им ефект след дъжда (по време на етапа на покълване) има защитно действие. Контактен фунгицид, приложен по време на покълването, е най-ефективното средство за спиране на заразата. Само тогава може да се постигне пълният ефект на фунгицида и да се оползотвори цялата изпръскана доза.

Додинът и сероваровият разтвор са ефективни по време на покълването и имат ограничено лекуващо действие до около 300 градусочаса след началото на заразата. Начинът на действие на калиевия бикарбонат, обаче, е само лекуващ и той лесно се отмива от дъжда. Това намалява периода за пръскане с него до първите 300 градусочаса след заразата. Системните фунгициди нямат ефект върху покълването, но могат да спрат развитието на гъбичката в листото до около 1000 градусочаса след инфекцията.

 

Резистентност – всичко приключва!

Повечето стопански значими сортове ябълки са силно податливи на струпясване. Производителите на органична продукция преминаха към сортове, устойчиви на струпясване, за да намалят използването на препарати и да улеснят дейността си. За нещастие в повечето европейски ябълкопроизводителни райони се появиха гъбички, заразяващи и тези сортове, което ги направи също толкова уязвими, колкото и стандартните. Към момента, всички стопански значими сортове ябълки следва да се считат за податливи и трябва да се защитават добре. Няма толеранс за праг на вредност, тъй като пропуски в растителната защита през пролетта могат да доведат до допълнителни пръскания през лятото, а те от своя страна – до високи нива на остатъчни пестициди в продукцията и замърсяване на околната среда.

Друг проблем е, че гъбичката, причиняваща струпясването, развива устойчивост към фунгициди. Из цяла Европа се появиха гъбички, които са по-малко податливи на всички групи системни фунгициди. На практика това означава, че борбата със струпясването трябва да се води с навременно прилагане на контактни фунгициди.

Но когато дори и броят на пръсканията с контактни фунгициди е ограничен от нормативни изисквания или карантинен срок, е очевидно, че ефективната борба със струпясването става прецизна работа.

 

Силата на числата

Колкото и да не ни харесва, в борбата със струпясването има голяма доза шанс. В крайна сметка, броят на спорите, които не успяваме да унищожим и заразяват дървото, определят размерите на проблема.

Ако през предходната година е имало много случаи на струпясване, потенциалната (остатъчната) акоспорна доза (ПАД) е висока. Това увеличава вероятността при всяка от тазгодишните инфекции част от спорите да оцелеят след пръскането. Ето защо почистването на падналите през предходната есен листа намалява броя на потенциалните причинители и улеснява справянето със заразите през настоящата година.

Дори и при най-ефективната техника на пръскане, разликата в покритието на листата с фунгицид между най-добре и най-лошо напръсканите части на дървото е около 15 пъти. Това неравномерно покритие увеличава шанса на някои листа, където фунгицидното покритие не е добро, спорите да покълнат. Повторното пръскане при сериозни зарази е необходимо не само, защото с него се прилага по-висока доза, но се осигурява и по-добро покритие на листата.

В повечето ябълкопроизводителни райони в Европа да се разчита на системни лекуващи препарати е станало почти хазарт. Фермерите нямат гаранция, че местният причинител на струпясването все още е податлив на системни препарати.

 

Лекуващо действие в градусочасове

Лекуващите фунгициди могат да спрат растежа на гъбичките в листото до определен стадий на развитието им. При топло време гъбичките се развиват по-бързо и по-скоро стават неподатливи на лекуващи фунгициди, отколкото когато е студено. Това означава, че срокът на приложение на лекуващите фунгициди не може да се даде в часове, а в градусочасове. RIMpro показва срока на действие на лекуващите фунгициди, използвайки действително отчетената от метеостанцията температура и свойствата на препарата.

Използване на системни пестициди

 

Лекуващите фунцициди могат да спрат растежа на гъбичката в листото до определен стадий на развитие.

 

Как да действаме на практика?

Няма универсално правило, всеки случай на зараза е различен. Времето, историята на градината, фенологичният стадий на развитие, степента на риска и предишните пръскания всеки път създават специфична ситуация. RIMpro подпомага вземането на решения като показва заразяването и как то ще се развие според прогнозата за времето. Моделът също така оценява колко защитен ефект е останал от предходното пръскане. Отчитайки тези предпоставки, могат да се изведат следните практически правила за борба със струпясването по ябълката:

  1. Време за реакция – 8 часа. Трябва да разполагате с хора и машини, за да можете да напръскате цялата градина в рамките на 8 часа.
  2. Използвайте контактни фунгициди. Прибягвайте до системни фунгициди само в краен случай.
  3. Не пръскайте „по график“. Календарните пръскания нямат връзка с биологичното развитие на заразата и правят по-трудно да се прецени кога е точният момент.
  4. Пръскайте превантивно преди дъжда. Когато моделът предвижда зараза, пръскайте по възможност непосредствено преди дъжда. Може да пръскате през ред, ако ще успеете да напръскате останалите редове по време на покълването на гъбичката. Следва да се има предвид, че пръскането през ред обикновено е подходящо в началото на сезона, докато дърветата не са силно разлистени.
  5. Пръскайте по време на покълване на спорите. Пръскайте веднага след възникване на риск от зараза, ако остатъчното покритие на препарата е до 30% за лека зараза и до 50% за сериозна зараза. Ако предното пръскане е било през ред, това е моментът да напръскате останалите редове. Пръскането в момента на покълване на гъбичката е много ефективно, дори по време на слаб дъжд (преръмяване). При пръскане след дъжд (веднага след изсъхване на листата) се изчистват изстреляните спори, а освен това върху листата остава и защитен ефект срещу следващи зарази.
  6. Лекуващо (стопиращо) пръскане. Ако не сте успели да напръскате по време на покълването или инфекцията е станала по-сериозна от очакваното, е нужно лекуващо или стопиращо пръскане. При зарази със стойност над 600 винаги пръскайте два пъти! Ако произвеждате органична продукция, можете да пръскате със сероваров разтвор или комбинация от сяра и калиев бикарбонат върху влажните листа, за да спрете инфекцията до 250-300 градусочаса след появата й. Ако практикувате интегрирана растителна защита, можете да използвате комбинация от контактен и системен фунгицид в рамките на 1000 градусочаса.
  7. Почистване по време на продължителни зарази. Справянето със зарази, развиващи се след няколко последователни дъждовни дни, е по-сложно. Най-много спори се разпространяват през първите два дъждовни дни. При тази ситуация няма нужда от няколко последователни лекуващи пръскания. Имайте предвид, че контакният фунгицид ще „изчисти“ листата от покълващи спори и ще нормализира ситуацията. Не се колебайте да пръскате при мокри листа. Това винаги е по-добре, отколкото да чакате сухо време и да разчитате на лекуващи препарати.
  8. Пръскане през нощта. Тъй като спори се изстрелват почти само през деня, пръскането през нощта (5-9 часа след стъмване) изчиства изстреляните до тогава спори, след което нова зараза не се формира.

 

Намаляване на защитния ефект

Моделът на RIMpro прогнозира намаляването на защитния ефект от фунгицида според растежа на листата и измиването от дъжда. Растежът на листата се изчислява според реално отчетените от метеостанцията температури, а отмиването зависи от фунгицида. Стробилурините не се отмиват, тъй като те се фиксират във восъчния слой на листата. Дитианон и мед-съдържащите препарати са доста устойчиви на дъжд, докато сярата и особено калиевият бикарбонат се отмиват много лесно.

Фиг. 3 Потребителите могат да въвеждат данни за извършените от тях пръскания. В този пример първото превантивно пръскане е отмито от дъжда, който причинява инфекцията. Болестта ще се появи, освен ако не се направи още едно стопиращо или лекуващо пръскане. Следващото пръскане осигурява достатъчно защитно покритие през целия период на заразата.

Намаляване на защитният ефект - RIMpro

 

За индивидуална консултация как да използвате моделите във вашето стопанство, можете да се свържете с нас на тел.: +359 896 959628  или e-mail: info@meteobot.com.