fbpx

Модели за болести

 

Meteobot® помага в борбата с болестите по растенията. Метеоданните за вашето поле или градина могат да постъпват автоматично в компютърни модели, от където да получавате прогноза за риска от болести по съответната култура.

Моделите, които използва Meteobot®, са динамични и следят не само климатичните условия в момента, а и наличната зараза, натрупана в резултат на предишни инфекциозни събития. При едни и същи климатични условия, но различно ниво на готова да се реализира зараза, опасността, прогнозирана от моделите, е различна. Прецизните модели ни показват, че не винаги наличието на валеж означава инфекция, или пък, че голямото количество дъжд води до силна зараза.

Как работят моделите?

Моделите изготвят прогноза за болести и неприятели като отчитат условията, от които зависи тяхната поява и развитие. В моделите са заложени правила и алгоритми, получени в резултат на множество полеви опити и научни изследвания. Тези правила и алгоритми отчитат дъжд, температура, влажност на въздуха, листна влажност, слънчево греене и т.н. Данните се получават директно от метеостанцията и с тях автоматично се изчислява прогноза за момента и силата на следваща зараза.

Както е известно, например, гъбичните болести се развиват при определена влажност и топлина. На практика, обаче, условията и зависимостите между болести и насекоми често са много по-сложни, отколкото предполагаме. Дори и да са ни известни, можем да ги използваме пълноценно, само ако климатичните данни се получават на всеки половин или един час и се обработват автоматично от компютър.

Освен данни за времето се отчитат и редица други условия. В моделите за пшеница и ечемик, например, има вградена информация за фенологичното развитие на растенията и риска за добива. Взет е предвид фактът, че различните сортове са различно устойчиви на болести. Отчита се също коя е била културата-предшественик на съответното поле, какво подхранване с торове е било направено и т.н. В други модели, като тези за ябълката, е посочено последействието на продуктите за растителна защита върху определен патоген. Всичко това прави прогнозата за болести възможно най-прецизна.

Вградената информация в моделите е проверена многократно чрез полеви опити в много страни по света, както и в България. Преди да се приложат, моделите са тествани в различни климатични райони и ситуации, при различен инфекциозен натиск. Част от тях, например този за струпясване по ябълката, са създадени в края на 90-те години на миналия век и от тогава са валидирани на няколко континента. Моделите за пшеница и ечемик се базират на научни изследвания и полеви опити от 1997 г. насам. Други са по-нови и са въведени в практиката също след показани стабилни резултати. У нас, в Аграрния университет в Пловдив се работи по валидация и адаптация на прогнозните модели към българските условия от 2011 г.

На база на всички тези възможности, моделите изготвят динамична прогноза за момента и степента на риска от зараза.

Целта е една – да пръскате само когато и с каквото трябва.

Как помагат моделите на практика?

 • Пръскате само ако и когато е необходимо. Честа практика е да се пръска „по график“, т.е. според ефективния срок на препарата. Например, ако защитният ефект на даден продукт е две седмици, стопаните пръскат на всеки две седмици. Вече не е нужно да правите това! С помощта на моделите, можете да пръскате ако и когато действително има риск от зараза. Най-ефективно е да се пръска преди или непосредствено след зараза и преди появата на болестта – тогава причинителят е най-уязвим и въздействието на продукта е най-силно.
 • Избирате най-подходящ продукт. Вече можете да не пръскате „на сляпо“ и „за всеки случай“. Моделите отчитат вашата специфична ситуация и ви дават прогноза конкретно от коя болест има риск при вашите култури. По този начин можете да намалите или разнообразите употребата на широкоспектърни препарати. Вместо тях, можете да използвате точния продукт, който ще има най-адекватния механизъм на действие – превантивно или лекуващо – във вашия случай.
 • Предотвратяване на резистентност. Когато един продукт се използва твърде често срещу определени причинители, с времето те развиват устойчивост към него. Такъв може да е случаят например със системните (лекуващите) фунгициди или широкоспектърните продукти. Устойчивост се развива и когато се пръска „по график“. Ако заразата се е случила към края на срока на препарата, когато защитният му ефект е по-слаб, част от причинителите могат да оцелеят. Оцелелите микроорганизми могат да станат по-устойчиви срещу препарата при следващи пръскания. За да избегнете резистентност, с помощта на моделите вие можете да намалите употребата на някои пестициди или да ги редувате с други. Така ще си запазите „коз“, който можете да използвате, когато наистина е наложително. Освен това, когато пръскате в точния момент, шансът да оцелеят причинители, които са станали устойчиви, е минимален.
 • Облекчаване на работата в натоварени периоди. Прогнозата за болести ви дава допълнителна сигурност особено през пролетта, когато персоналът и земеделската техника са натоварени с много дейности (торене, сеитба, пръскане с хербициди и т.н.). Ако в дадения момент няма съществен риск, то можете да отложите пръскането против болести с няколко дни, за да довършите спокойно другата важна работа.
 • Интегрирана растителна защита. Моделите помагат да се използват най-адекватните препарати и да се пръска толкова, колкото да се сведе рискът под прага на вредност.
 • Биологично производство. Когато се пръска навреме, могат да се използват разрешени фунгициди и да се избегне употребата на забранени препарати.
 • По-широко използване на контактни или генерични препарати. Навременната прогноза ви позволява да използвате повече контактни (за сметка на лекуващи) препарати, особено при трайните насаждения. С това намалявате вероятността от резистентност и от остатъчни количества пестициди в земеделската продукция. Освен това, когато знаете какъв е конкретният риск във вашата ситуация, можете по-широко да използвате генерични препарати за растителна защита.

 

В случай, че желаете да се възползвате от пълната функционалност на Meteobot® относно управление на рисковете от болести, заявете при нас:

 • Лиценз за интеграция с модел за болести за 1 година – 240 лв. без ДДС;
 • Пакет исторически метеорологични данни за вашите полета за 1 година назад – 120 лв. без ДДС;

Историческите данни са необходими, за да може моделът да работи коректно, дори ако станцията е инсталирана след датата на сеитба или след началото на стопанския сезон.

 • Жълта ръжда по пшеница

  МОДЕЛ ЗА ПШЕНИЦА

  В помощ на зърнопроизводителите Meteobot® има връзка с модел за мека и твърда пшеница. Той включва прогноза за фенологичните фази на развитие, както и за следните болести:
  • Жълта ръжда;
  • Кафява листна ръжда;
  • Септориоза (ранен листен пригор);
  • Стагоноспора (листен пригор и петносване по класовете);
  • Брашнеста мана (оидиум);
  • Фузариоза;
  • Микотоксини в зърното;

  Научете повече…

 • Мрежести петна по ечемик

  МОДЕЛ ЗА ЕЧЕМИК

  Моделът дава прогноза за риска от следните болестите по ечемика:
  • Брашнеста мана;
  • Листен пригор;
  • Мрежести петна;
  • Кафява ръжда;
  • Фузариоза;
  • Микотоксини в зърното;

  В модела са включени също така препоръки за азотно торене. Те са особено важни за пивоварния ечемик, при който е необходимо съдържанието на протеини да е достатъчно високо, но в същото време и да не надвишава определена горна граница.

 • Струпясване по ябълка

  МОДЕЛ ЗА ЯБЪЛКИ

  Meteobot® има връзка с холандската платформа за борба с болестите по ябълката RIMpro. Тя ви позволява да пръскате срещу покълнали спори дори по време на слаб дъжд. Платформата включва модели за изброените по-долу болести и насекоми, както и прототип на модел за избор на точен момент за прореждане на плодовете.
  • Струпясване;
  • Огнен пригор;
  • Брашнеста мана (прототип);
  • Саждиви петна и мухоцвък;
  • Ябълкова плодова оса;
  • Ябълков плодов червей;
  • Некрия;
  • Антракноза по ябълката;
  Научете повече…

 • Мана по лоза

  МОДЕЛ ЗА ЛОЗА

  На лозарите Meteobot® помага с модели за прогнозиране риска от:

  • Мана;
  • Черно гниене по гроздето;