Какво е прецизно земеделие?

Напредъкът на електрониката и технологиите засяга почти всеки сектор и индустрия по света днес. Но може би една от най-важните индустрии, която може да се възползва от възможностите на технологиите е земеделието. С редица застрашаващи фактори и рискове, свързани с промените в климата и прекомерната употреба на торове и пестициди, земеделието остава сред най-уязвимите сектори. Но днес, с помощта на прецизното земеделие, тези трудности и рискове могат да бъдат сведени до минимум.

Какво е прецизно земеделие?

Прецизното земеделие е модерна селскостопанска практика, която използва технологични инструменти за подобряване на ефективността и успеваемостта на селскостопанското производство.

Целта на прецизното земеделие е да оптимизира добивите, като същевременно минимизира инвестираните ресурси като вода, тор, пестициди и горива. Това се постига чрез използване на базирани на сензори технологии за събиране на данни за почвата, климата и културите. Тези данни се използват за разработване на прецизни модели, които предсказват как културите ще реагират на различни условия, а след това моделите се използват, за взимането на решения относно това, кога и как да се прилагат определени правила.

Доказано е, че прецизното земеделие подобрява добивите, намалява разходите за суровини и намалява въздействието върху околната среда. В допълнение, прецизното земеделие може да помогне на фермерите да се адаптират към променящите се климатични условия и да намалят риска от неуспешна реколта.

Въпреки предимствата на прецизното земеделие, неговото приемане в световен мащаб е бавно поради високата цена на технологиите и липсата на обучение и подкрепа за фермерите. Въпреки това, тъй като разходите за технологии продължават да падат, докато информацията за прецизното земеделие става достъпна, е вероятно повече фермери да приемат тази практика.

Какво отличава прецизното земеделие от стандартното земеделие?

Основната разлика между прецизното земеделие и традиционното земеделие се крие в употребата на модерни технологии за по-ефективното обработване на земя и третиране на различни растителни култури. Стандартното земеделие разчита на базови земеделски техники и процеси, които са изпитани през годините и ефективни в някои случаи. Въпреки това, реколтите остават силно застрашени, поради неспособността да се предвидят ключови рискове и потенциални щети. 

От друга страна, прецизното земеделие позволява на технологията да работи в полза на земеделците. Чрез детайлен поглед над различни фактори и индикатори, фермерите могат с увереност и спокойствие да предприемат правилните мерки и да се погрижат за превенция срещу нежелани последици. 

Но как се осъществява всичко това?

Технологии за прецизно земеделие

В днешно време съществуват редица технологични решения за прецизно земеделие. Въпреки, че този метод е сравнително нов и технологиите продължават да се развиват с цел подобряване на резултатите, вече са налице различни решения, които доказано работят. 

метеостанции за прецизно земеделие

Управление на променливи характеристики

Когато става въпрос за земеделие е важно да се отбележи, че цялата площ на обработваемата земя не е с еднакви характеристики. Съвсем естествено е различни части от земята да се нуждаят от различни ресурси и различен вид грижа.

Това се отнася до всяка технология, която позволява променливото приложение на суровините и позволява на земеделските производители да контролират количеството суровини, които влагат в определено място. Този подход прави възможно ранното откриване на всяка промяна в условията и позволяват на фермерите да я локализират навреме. 

Вземане на проби от почвата

Изследването на почвата на полето разкрива налични хранителни вещества, физичен и химичен състав, ниво на киселинност (pH) и редица други данни, които са важни за вземането на информирани и правилни решения в земеделието. Събирането на проби от почвата позволява на производителите да вземат предвид разликите в производителността в рамките на полето и да формулират план, който взема предвид тези различия. Услугите за събиране и вземане на проби, които си струват усилията, ще позволят данните да се използват за въвеждане на управление на променливи характеристики за оптимизиране на сеитбата и тора.

Компютърно базирани приложения 

Компютърните или дигитални приложения могат да се използват за създаване на прецизни карти на полета, проучване на културите и карти на добива. Това от своя страна позволява по-прецизното използване на суровини като пестициди, хербициди и торове, като по този начин помага да се редуцират разходите, да се осигурят по-високи добиви и да се създаде по-екологичен процес. 

Технология за дистанционно наблюдение

Технологията за дистанционно наблюдение не е нещо ново и се използва в селското стопанство от края на 60-те години на миналия век. Тя може да бъде безценен инструмент, когато става въпрос за наблюдение и управление на земя, вода и други ресурси. Тази технология може да помогне да се вземе решение за всичко, от това кои фактори могат да изложат културата на риск в определен момент от време, до оценка на количеството влага в почвата. Тези данни обогатяват вземането на решения в земеделието и могат да произлязат от различни източници, като сензори, дейта логъри, дронове и сателити.

Прецизното земеделие е съвсем естествено развитие на традиционното земеделие, което е възможно благодарение на развитието на технологиите. Дигиталните решения и технологиите днес фигурират в огромна част от живота. Те са тук, за да улеснят ежедневните ни процеси, да ни помогнат да имаме достъп до ключова информация и да направят взимането на решения информиран и обоснован процес. С развитието на тези технологии предстои да видим по какви различни начини земеделието ще еволюира и прогресира. 

Може да се свържете с нас за консултация относно имплементирането на модерни технологии във вашето стопанство тук или да разгледате нашите модели метеорологични станции за земеделие.