• Managing Director of Meteobot

За нас

Ние сме компания с история (започнахме през 2007 г.) и работим за по-добро бъдеще.

Кръвната ни група е иновационно положителна.

Сложните фирмени процеси и структури са ни чужди, защото сме динамична компания, започнала като семеен бизнес.

А сложните технологии умеем да превеждаме на разбираем от всеки език.

Продуктите, които създаваме, отразяват вашите идеи и решават проблемите, които вие ни споделяте.

Земеделието винаги ще бъде нашата най-голяма страст. И допринасяме за това то да стане един от най-високотехнологичните отрасли в световен мащаб.