Интеграция

John Deere

Meteobot® е интегриран със софтуерната система за управление на земеделски стопанства на водещия световен производител на селскостопанска техника – John Deere. Данните от вашите метеостанции автоматично постъпват в Оперативния център на MyJohnDeere.com, където можете да ги виждате в реално време.

john deere operations center meteobot

С Оперативния център вашето стопанство е винаги „в джоба“ ви. Системата е лесна за работа и ви държи винаги във връзка с вашите машини, полета и механизатори. Тя предоставя отдалечена диагностика и сервиз на машините, информация за полета и извършвани обработки, планиране и контрол на задачи и много други. С метеорологичната информация в реално време от Meteobot®, управлението на вашето стопанство става още по-ефективно.

 

Cropwise™

Meteobot® е интегриран със системата за прецизно земеделие Cropwise™ на Syngenta®. Cropwise™ прави управлението на земеделската дейност бързо и лесно. Системата дава пълна картина за стопанството с един поглед – почви, засяване, торене, пръскане, добиви, сеитбооборот и т.н.Meteobot Cropwise

Благодарение на интеграцията с Meteobot®, към тази картина се добавя и информация за валежи, температура, почвена влажност и др. Това ви позволява да направите един наистина цялостен анализ на вашата земеделска дейност.