Сателитно следене на посевите

Onesoil

Със системата Onesoil можете безплатно да следите развитието на своите посеви. Тя предоставя сателитни снимки, които се обновяват няколко пъти месечно. Степента на развитие на културите се измерва чрез вегетационния индекс NDVI, който показва зелената биомаса. С негова помощ лесно ще разпознаете силните, средноразвитите и слабите зони на вашите посеви. Можете да откриете тези зони на полето с удобното мобилно приложение на Onesoil за Android и iOS.

one soil meteobot

След това се измерва хлорофилното съдържание във всяка зона и получавате препоръка с колко азотен тор да торите от системата за прецизно торене Meteobot® Nitro. Торенето може да бъде фиксирано (с единна норма за цялото поле) или променливо (според нуждата на растенията във всяка зона). Научете повече за Meteobot® Nitrо …

At.farm

Системата At.farm е рaзработена от водещия световен производител на торове – норвежката компания Yara. Тя също използва сателитни снимки, които се обновяват няколко пъти месечно. Уникалното при нея е, че развитието на растенията се измерва чрез вегетационни индекси, които са специално създадени от научно-изследователския център на Yara. Разликата можете да видите сами – на следната снимка е показано развитието на растенията, измерено чрез стандартния вегетационен индекс NDVI:
At farm NDVI meteobot

А на тази снимка е същото поле, но показано чрез индекса за биомаса на Yara:
At farm NDVI meteobot

Тази прецизност позволява едно поле да се раздели на много детайлни зони, което прави At.farm особено подходяща за променливо торене през по-късните фази на вегетация на растенията.
At farm NDVI meteobot

След като сте идентифицирали различните зони, се измерва хлорофилното съдържание във всяка от тях и получавате препоръка с колко азотен тор да торите от системата за прецизно торене Meteobot® Nitro. С At.farm можете да направите много прецизна карта за променливо торене, като дори укажете конкретна норма във всяка точка от полето. След това можете да експортирате картата с предписанието за променливо торене и да я заредите в навигационната система на вашия трактор.
At farm NDVI meteobot

Научете повече за Meteobot® Nitrо