Резултати от полеви опити с пшеница през 2018/2019 г.

Meteobot Wheat field trial 2019

Добиви на опитно поле „Метеобот“ по сортове пшеница:
с. Припек (Варна) – азот: 15 кг/дка *, валежи: 291 л **

 • Мойсон – 771 кг/дка
 • Авеню – 750 кг/дка
 • Модерн – 742 кг/дка
 • Солехио – 738 кг/дка
 • Басмати – 731 кг/дка
 • Стромболи – 729 кг/дка
 • Сориал – 724 кг/дка
 • Анапурна – 705 кг/дка
 • Енола – 702 кг/дка

* Общо активно вещество от всички торовнасяния
** Валежите са от сеитбата до жътвата

Резултати от други полеви опити:
1. с. Кремена (Балчик) – азот: 25 кг, валежи: 330 л

 • Лазули – 1004 кг
 • Силверио – 968 кг
 • Солехио – 944 кг
 • Стромболи – 920 кг
 • Модерн – 869 кг
 • Форкали – 816 кг
 • Авеню – 880 кг

2. с. Безводица (Добрич) – азот: 19,2 кг, валежи: 381,5 л

 • Авеню – 519 кг
 • Анапурна – 772 кг

3. с. Дриново (Попово) – азот: 17,4 кг, валежи: 481,75 л

 • Авеню – 805 кг
 • Стромболи – 680 кг
 • Енола – 500 кг
 • Мойсон – 903 кг
 • Сориал – 680 кг
 • Басмати – 667 кг

4. с. Сушица (Стражица) – азот: 15,5 кг, валежи: 521,45 л

 • Авеню – поле 1: 980, поле 2: 780 кг
 • Басмати – 880 кг

5. с. Поликраище (В. Търново) – азот: 8 кг, валежи: 415,5 л

 • Авеню – 653 кг
 • Стромболи – 700 кг
 • Енола – 613 кг
 • Мойсон – 513 кг
 • Сориал – 500 кг
 • Басмати – 613 кг

6. Левски (Плевен) – азот: 21 кг, валежи: 459,5 л

 • Стромболи – 770 кг
 • Модерн – 770 кг
 • Солехио – 830 кг

7. Раковски (Пловдив) – азот: 21 кг, валежи: 337 л

 • Авеню – 551 кг
 • Анапурна – 571 кг

8. с. Виница (Първомай) – азот: 21 кг, валежи: 342,15 л

 • Авеню – 734 кг
 • Анапурна – 594 кг
 • Апилко – 725 кг

9. Нова Загора – азот: 14 кг, валежи: 408,25 л (+ градушка)

 • Авеню – 522 кг
 • Солехио – 598 кг

10. с. Могила (Ямбол) – азот: 18,4 кг, валежи: 388,25 л

 • Авеню – 450 кг
 • Анапурна – 460 кг

11. с. Палаузово (Ямбол) – азот: 21 кг, валежи: 420 л

 • Екзотик – 720 кг

12. с. Тамарино (Ямбол) – азот: 18 кг, валежи: 419 л

 • Инженио – 630 кг

13. с. Голямо Крушево (Болярово) – азот: 18,2 кг, валежи: 421,55 л

 • Анапурна – 750 кг

14. с. Пъдарево (Сунгурларе) – азот: 13,3 кг, валежи: 422,85 л

 • Инженио – 630 кг

15. с. Извор (Бургас) – азот: 22 кг, валежи: 268,4 л

 • Мойсън – поле 1: 613, поле 2: 680, поле 3: 730 кг

16. гр. Ахелой (Бургас) – азот: 18 кг, валежи: 371,25 л

 • Авеню – 774 кг

17. гр. Камено (Бургас) – азот: 21 кг, валежи: 360 л

 • Солехио – 762 кг
 • Модерн – 736 кг
 • Стромболи – 781 кг
 • Басмати – 724 кг

18. гр. Камено (Бургас) – азот: 14,8 кг, валежи: 360 л

 • Авеню – 800 кг
 • Софру – 630 кг