Рекордни цени на азотните торове – как да останем на печалба?

С ценa на амониевия нитрат над 1200 лв. за тон всеки зърнопроизводител си задава въпроса „Как ще изляза на печалба догодина?“. Оказва се, че това е възможно, стига да се тори само когато и колкото е нужно. Вече четири години специалистите от Meteobot® провеждат опити с различни норми на торене при над 20 сорта пшеница. Опитите се извършват в повече от 140 масови посева на различни места в Северна и Южна България, както и на 500 опитни парцелки в стопанството на фирмата. Ето два от най-важните изводи, направени през миналата година с помощта на земеделски производители, които вече използват системата за прецизно торене Meteobot® Nitro:

1.Торете тогава, когато пшеницата ще усвои азота

Първо и най-важно е да се намалят загубите, т.е. торовете да се внесат тогава, когато растенията могат да ги усвоят в максимална степен. На следната графика от мобилното приложение Meteobot® Nitro е показано развитието на зелената маса на сорт Авеню през пролетта на 2021 г. в района на Пловдив.

Index zelena masa Avenue Plovdiv 2021

Благоприятните периоди за усвояване на азота са отбелязани със зелено, неблагоприятните – с червено, а междинните – с жълто. Вижда се, че зелената маса на пшеницата нараства през благоприятните периоди, през „жълтите“ остава една и съща, а през „червените“ дори намалява (заради мразове или засушаване, отчетени от близката метеостанция Meteobot® Pro).

Както е известно, най-голяма нужда от азот пшеницата има по време на бурното нарастване на зелената маса – от края на братене до вретенене. Съответно – най-ефективно азотните торове се усвояват именно в този период. Как обаче да се определи той?

На база на данни от най-близката метеостанция и резултати от полевите опити, системата Meteobot® Nitro автоматично изчислява кога се очаква даден сорт да влезе в съответната фаза и изпраща известие на телефона на фермера. Освен това, въз основа на валежите, почвената влага и температурата, се определя кога условията за усвояване на азота са благоприятни или не, за което също се изпраща аларма. Когато условията са благоприятни, с помощта на ръчния хлофорилметър Meteobot® Nitro всеки фермер може да измери колко азот са усвоили растенията му до дадения момент. Според показанията на уреда и данни от метеостанция Meteobot®, системата дава препоръка с колко азот е нужно да се натори, за да достигне пшеницата желания добивен потенциал.

Meteobot Nitro chlorophyll meter

 

2. Търсете максимална печалба, а не максимален добив

При опитите, които провежда екипът на Meteobot®, пшеницата се тори с различни количества азот: 0, 10, 15, 20, 25 и 30 кг активно вещество на декар. На следните графики със сини стълбчета са показани добивите, получени при тези норми на торене от някои сортове пшеница през стопанската 2020/2021 година:

Dobiv 2021 Avenue Falado Apilco

Ако остойностим тези добиви в лева (по цени към момента от 480 лв. за тон пшеница) и от тази сума извадим разходите за вложения азотен тор (при 1200 лв. за тон амониева селитра), ще получим един вид брутна печалба. Тя е отбелязана на графиката с червено.

Аналогични бяха резултатите за над 20 сорта пшеница като валежите от сеитба до млечна зрялост бяха 360 л/кв.м. В други райони и при други валежи конкретните стойности ще са различни, но принципът е, че най-голяма печалба се получава с умерена норма на торене, отколкото със самоцелен максимален добив.

За да разберете как да оптимизирате торенето според климатичните условия във Вашето стопанство, се свържете директно с нашите търговски представители:

 

За Северна България:

Атанас Гочев

atanas@meteobot.com

0895 545636

 

За Южна България:

Кольо Петков

kolyo@meteobot.com

0895 541807