Предимства Meteobot®

1. Гаранция

  1. Доставчикът осигурява 24-месечна гаранция на Оборудването, считано от датата на фактурата за продажба.
  2. Гаранцията покрива случаите, при които Оборудването е използвано съгласно Ръководството за потребителя.
  3. Гаранцията не покрива неизправности, възникнали вследствие на неправилно съхранение, транспорт, опаковка, товаро-разтоварни дейности, инсталация, експлоатация или поддръжка, неподходящо приложение или употреба, злоупотреба, модификация, инсталация на части или компоненти, незакупени от Доставчика, неоторизиран сервиз, умишлено увреждане, природни явления или бедствия, повреди от животни, вандализъм, кражба, както и други неизправности, които не са по вина на Доставчика.

 

2. Гаранционен сервиз

  1. В случай на дефект в Оборудването, Клиентът следва да изпрати заявка за сервиз, включваща снимки на дефектиралия компонент и на серийния номер, на: tech@meteobot.com.
  2. В срок до 3 работни дни след получаване на заявката за сервиз, Доставчикът информира Клиента дали дефектът се покрива от гаранцията или не.
  3. Ако дефектът се покрива от гаранцията, Доставчикът го отстранява дистанционно, ако това е технически възможно.
  4. Ако това не е технически възможно, Доставчикът изпраща за своя сметка на Клиента нова част от същия вид или информира Клиента да демонтира дефектиралата част, съгласно Ръководството за потребителя, и да я изпрати на Доставчика в оригиналната й опаковка с куриер, осигурен от Доставчика. Доставчикът отстранява дефекта в срок до 10 работни дни след получаването на частта и я изпраща обратно на Клиента за своя сметка.
  5. Транспортните разходи са за сметка на Доставчика само в рамките на територията на Република България.