Прецизно земеделие – възможности и предимства

Развитието на технологиите в днешно време допринася за еволюцията на много различни сектори, които са важна част от нашия живот. Една от индустриите, които е пряко и най-много повлияна от прогреса на електрониката и технологичните решения е земеделието. Благодарение на модерно оборудване и дигитални системи, прецизното земеделие става все по-нужен и популярен подход.

Същност на прецизното земеделие

Терминът прецизно земеделие не може да бъде разгледан в едно единствено изречение. Той означава съвкупност от стратегии и инструменти, които позволяват на земеделците да оптимизират и повишават качеството на продукцията, печалбата и производителността си. Това е възможно чрез прилагането на набор от целенасочени ключови интервенции, резултат от които може да бъде постигнат благодарение на въвеждането на все по-модерни технологии.

Използва се думата „прецизност“, тъй като използването на най-иновативните и модерни решения позволява да се извършват правилните интервенции, на точното място, в точното време, отговаряйки на специфичните изисквания на отделните култури и отделни площи земя, при това с невероятни нива на точност.

Технологиите се използват, на първо място, за събиране на данни и информация, необходими за вземане на решения за това как да се увеличат добивите и печалбатаи второ, за въвеждането на евентуални коригиращи действия за постигане на тази цел.

Но това са само някои от възможностите, които прецизното земеделие отваря пред света. Нека разгледаме в повече детайли ползите от прилагането му.

Ползи от прецизното земеделие

Намалява значението на субективните фактори

Един от начините, по които прецизното земеделие ограничава влиянието на факторите на околната среда е чрез използването на прецизни сензори. Тези сензори могат да измерват различни климатични и почвениусловия, като например влажност и температура на почвата, валежи, температура и влажност на въздуха, скорост и посока на вятъра и др. След това тази информация може да се използва за вземане на решения кога и колко да се полива и торикога да се сее и жъне.

По-бърза и ефективна обработка на данни

Благодарение на различните технологии, които се използват в прецизното земеделие, информацията относно различни елементи от земеделието се обработва и предава по-бързо и ефективно в сравнение с традиционното земеделие. Това, от своя страна, води до увеличение на простотата, видимостта и управлението на процесите. 

метеостанции за прецизно земеделие

По-голяма мащаб и цялостна картина 

Едно от най-значимите предимства на прецизното земеделие е способността да се изследват нивата на хранителните вещества в почвата и наличните видове почви. Знаем, че полетата и географските райони не са абсолютно едни и същи и това може да повлияе на физичния и химичния състав на почвите, капацитета за задържане на вода и много други. 

Разбирайки тези отклонения, земеделците могат да гарантират, че не прилагат излишно големи количества азот, например, което може да има негативен ефект върху културите и околната среда. Фермерите също могат да увеличат хранителните вещества като сяра, фосфор и калий, които помагат за устойчивостта в райони, където естественото ниво е ниско. 

Наблюдение в реално време

Сред най-важните предимства на прецизното земеделие е и наблюдението в реално време. Мониторингът в реално време позволява на фермерите бързо и лесно да събират различни данни за обработваемата земя, които могат веднага да се използват за вземането на правилните и навременни решения, преди да е твърде късно. 

Мониторингът в реално време също позволява на фермерите да проследяват тенденциите във времето. Тази информация може да се използва за подобряване на прогнозите за добивите, коригиране на управленските практики и ранно идентифициране на проблеми. Използвайки наблюдение в реално време и прецизната агрометеорологична прогноза, земеделците могат да увеличат ефективността и да намалят вложенията, като същевременно гарантират, че техните култури са здрави и продуктивни.

Точно планиране и организация 

Земеделието крие много рискове, както вече споменахме. Повечето от тях са свързани именно с липсата на правилно планиране и неподходяща организация от страна на земеделците. Прецизното земеделие отваря възможността за дългосрочно планиране до най-малките детайли, с опция за мигновени промени при необходимост. Разчитайки на дигитални системи и технологии драстично се подобрява организацията в земеделието, като информацията е лесно достъпна за всички партньори или участници. По този начин, резултатите се постигат по-лесно, а възнагражденията са още по-големи.

Пълен контрол

Не на последно място, прецизното земеделие дава на фермерите безпрецедентен контрол върху техните култури и земеделска земя. С помощта на технологията, земеделските производители могат да вземат решения въз основа на данни в реално време, както споменахме по-горе, които могат да увеличат добивите и да намалят до минимум разходите за суровини.

Всички тези ползи и предимства от прецизното земеделие са взаимосвързани, но са само началото на на това, което този иновативен подход към земеделието може да предложи. С развиването на технологиите се очаква създаването на още по-напреднали и ефективни решения, с които предстои да се запознаем.

Може да се свържете с нас за консултация относно имплементирането на модерни технологии във вашето стопанство тук или да разгледате нашите модели метеорологични станции за земеделие.