Прецизно земеделие – възможности и перспективи

Прецизното земеделие е очевиден вектор в развитието на модерното земеделие. Това определение предполага участие на интелектуални помощници: сателитна навигация, безпилотни летателни апарати и транспорт, автономни метеорологични станции и роботи.

Появата на термина „точно земеделие“ се отнася към 90-те години на ХХ век и сега, след три десетилетия, всеки, дори и малкото селскостопанско предприятие, може да се възползва от пълния набор от възможности, които преди са били достъпни само за големи изследователски центрове. Сред хоризонтите, които се отварят пред цифровото земеделие, можем да отбележим:

 • следене на вегетацията на растенията
 • измерване на полезните вещества в почвата
 • откриване на плевели и тяхното целево премахване
 • откриване на вредители
 • следене на метеорологичните показатели
 • планиране на дейностите по сеитба, пръскане и прибиране на реколтата
 • изчисляване на периодичността и честотата на напояването
 • определяне на сроковете и количеството на торенето
 • точково внасяне на торове
 • прогнозиране на болести по полски култури и трайни насаждения

Всички анализи се извършват автоматично на базата на компютърни модели и алгоритми, след което се формират препоръки, въз основа на които фермерът взема най-подходящите решения.

 • Намалява значението на субективните фактори, загубите от които възлизат на 42%.
 • Простотата и видимостта се увеличават, което означава, че данните идват и се обработват много по-бързо.
 • Мащабът и цялостната картина на случващото се е друг аргумент в полза на технологиите за прецизно земеделие.
 • Работата и наблюдението се извършват в реално време.
 • Планирането и организацията на работата се основават на точни, измерени показатели и картографски данни.
 • Всяка промяна се придружава от автоматични съобщения, които намаляват времето за реакция и неблагоприятните последствия от принудителното забавяне.
 • Пълен контрол на всеки елемент – от милилитър валежи до хиляди литра преразход на гориво по време на жътвата.

Правилното прилагане на елементите на прецизното земеделие помага на фермерите значително да увеличат икономическите показатели и производителността, да разширят възможностите и подобрят качеството на продукта, да намалят въздействието и нивото на отрицателното човешкото въздействие върху околната среда. Въпреки факта, че дигитализацията на производствения процес е естествен етап в развитието на съвременното земеделие, то се случва много по-бавно, отколкото в други отрасли. Въвеждането на информационни и комуникационни технологии в аграрния сектор се забавя, поради липсата на осведоменост на служителите, тяхното придържане към обичайните методи на работа, несигурност в техните знания и възможности, и, което е доста важно, липсата на квалифициран персонал.

Един земеделски стопанин, който върви в крак с времето, трябва да извършва пълен мониторинг на земеделските земи с помощта на съвременни инструменти за контрол и отчетност. Механични термометри и влагомери, пръскане по от години установения график, торене по норма – традиционните подходи за селското стопанство остават на заден план. Използването им в съвременните условия води до неразумна загуба на време и ресурси, когато целият свят се променя и се усъвершенства със скоростта на светлината. Трябва да се вземе предвид и изменението на климата, което има пряко въздействие върху селскостопанския сектор и принуждава фермерите да бъдат по-внимателни и прецизни в действията си.

Както всеки агробизнесмен знае, почти невъзможно е да се влияе върху цените на селскостопанската продуция – те се определят на пазарен принцип. Това, което можем да намалим, обаче, са разходите за производство. В бъдеще ще се развиват тези бизнеси, които успеят да го постигнат.

Meteobot Meteostation