Поверителност

 

Декларация за поверителност

Този документ описва политиката на Проинтегра ООД и контролираните от нея свързани лица („ние“ или „Доставчик“) относно Лични данни и Данни от оборудване.

 

 1. Резюме

Ние събираме от Вас данни за контакт, извършени сделки и финансови взаимоотношения („Лични данни“), когато закупувате продукт или услуга, регистрирате се на нашия уебсайт или комуникирате с нас по друг начин. Възможно е да получим Лични данни от трети страни (например от Търговския регистър и т.н.), за да попълним картотеката си или при необходимост за осъществяване на сделки.

Възможно е да събираме данни чрез „бисквитки“ или други технологии за събиране на информация. Те се третират като лични, ако идентифицират или могат да направят идентифицируемо дадено физическо лице.

Ние не споделяме Лични данни с други фирми за тяхна употреба. Ние обаче можем да разкрием лични данни, когато това се изисква по закон.

Имаме официална програма за защита на Личните данни и Данните от оборудването.

Можете да ограничите информацията, която ни предоставяте. Освен това, можете да ограничите съобщенията, които Ви изпращаме, като се свържете с нас на адреса по-долу или като натиснете „Отпиши“ в края на маркетинговите ни съобщения:

Проинтегра ООД

ЕИК: 175443523

Варна 9009, кв. Победа

ул. Тодор Пенев 2

тел: +359 896 959628

info@meteobot.com

 

 1. Общи положения

Тази декларация за поверителност обяснява как събираме, използваме и оповестяваме Лични данни и Данни от оборудване. Тя отговаря и на определени въпроси, които бихте могли да имате относно поверителността и сигурността на събрираните информация и данни.

Доставчикът може да има и допълнителни декларации за поверителност, съобразени с местните закони. Продуктите и услугите на Доставчика могат да се разпространяват чрез мрежа от дистрибутори, които са независими лица и могат да имат свои собствени декларации за поверителност.

 

 1. Видове информация и данни, които събираме

Лични данни са данни, която могат да се използват за разпознаване, локализиране или връзка с Вас. Те включват и други данни за Вас, които обвързваме с Личните данни. Събираме следните видове Лични данни:

 • Данни за контакт, които ни позволяват да Ви идентифицираме и да комуникираме с Вас, като например име, телефонен номер, потребителско име, пощенски адрес, e-mail адрес, интернет адрес (IP address) и езикови предпочитания.
 • Бизнес информация, която ни позволява да разберем кои сте и от какво се нуждаете, за да Ви предложим продукти и услуги, които могат да представляват интерес за Вас, като например информация за стопанството, за дейността, за обработваемите площи, приблизително местоположение, както и други демографски данни.
 • Информация за сделки и за това как комуникирате с нас, нашите дистрибутори и бизнес партньори, включително направени запитвания, покупки, клиентски номера, серийни номера на закупено оборудване и др., които ни помагат да подобрим услугите си и да Ви предлагаме отстъпки и промоции.
 • Финансови данни, които са нужни за извършване на покупки като например фирмени данни, ДДС номер, материално отговорно лице и др.
 • Данни за потребителския акаунт, които въвеждате в софтуера, за да можете да го използвате, като например e-mail, местоположение на оборудването, данни за полета, настройки и др.
 • Данни за мобилното устройство – за да можете да използвате софтуера ни на мобилни устройства като смартфони и таблети, в зависимост от Вашето устройство и неговата операционна система, може да е нужно да предоставите достъп до:
  • Приблизително местоположение (определено по мрежата);
  • Точно местоположение (определено по GPS и мрежата);
  • Камера – снимки и видео;
  • Преглед на мрежови връзки;
  • Светкавица;
  • Пълен мрежови достъп.

Имате достъп до личните данни, която сте въвели в софтуера за себе си. Ние предприеме разумни стъпки, за да ви дадем възможност да коригирате, променяте или изтривате неточна или непълна информация. Имате право да презаписвате данните си или сами да въвеждате нови. E-mail адресът Ви се съхранява, за да можем да комуникираме с Вас и за да идентифицираме потребителския Ви акаунт в софтуера. Паролата се използва, за да обезпечи сигурен достъп.

Данните от оборудването се генерират при използването на или събират от оборудването, което сте закупили от нас, и се съхраняват на нашите сървъри. Данните от оборудването включват:

 • Количество валеж;
 • Температура на почвата;
 • Влажност на почвата;
 • Скорост на вятъра;
 • Температура на въздуха;
 • Относителна влажност на въздуха;
 • Атмосферно налягане;
 • Посока на вятъра;
 • Листна влажност;
 • Дата и час;
 • Напрежение на батерията;
 • Напрежение на слънчевия панел.

За да получите максимални ползи от оборудването и софтуера, можете да споделяте Данни от оборудването, отнасящи се до прилежащата му територия, в рамките на обща земеделска метеомрежа в съответствие с Общите условия. В този случай, можете да получите достъп до данни от съседно оборудване, известия за риск от болести и др. Когато закупите абонамент със споделяне на данни, Вие изрично се съгласявате, че Данните от оборудването, както и всякакви бази данни, създадени на тяхна основа, стават изключителна собственост на Доставчика с съответствие с Общите условия.

Възможно е да обработваме и съхраняваме данни от външни системи (като Google Maps, доставчици на прогноза за времето, доставчици на модели за болести и развитие на растенията и др.) или да обвързваме информация, за да Ви предоставим услугите, които сте заявили.

 

 1. Как събираме информация и данни
 • Директно от Вас – ние събираме Лични данни директно от Вас. Ще Ви помолим за Лични данни (напр. данни за контакт и бизнес информация), когато комуникирате с нас, като например, когато се регистрирате на сайтовете ни, абонирате се да получавате маркетингови съобщения или закупувате продукти или услуги. Възможно е да събираме допълнителна бизнес информация от трети страни, за да допълним картотеката си и по-добре да разбираме нуждите на клиентите си, или чрез социални мрежи като Фейсбук, ако „Харесате“ нашите страници или се присъедините към групите ни. Също така събираме Лични данни, когато използвате мобилното ни приложение или се обръщате към нас за обслужване и техническа поддръжка.
 • От контролирани от нас свързани лица, дистрибутори и други бизнес партньори – когато купувате или вземате под наем продукт или услуга, ние събираме Лични данни (напр. информация за сделки и финансова информация) от нашите дистрибутори. Възможно е също да събираме лична информация от трети страни (като например Търговския регистър), за да изпълним поръчката Ви.
 • От нашия уебсайт – ако комуникирате с нас онлайн, използваме „бисквитки“ и други технологични инструменти, за да събираме информация относно компютъра Ви и начина, по който използвате сайта и софтуера ни. Ние третираме тези данни като лични, когато са обвързани с Вашите данни за контакт. За повече информация относно „бисквитки“ и други технологии, моля вижте секция „Бисквитки и подобни технологии за събиране на данни“ по-долу.
 • От вашите мобилни устройства – възможно е да получаваме данни за местоположение от Вашия смартфон или друго гео-локализиращо устройство. Третираме тези данни като лични, ако те идентифицират или правят идентифицируемо дадено физическо лице.
 • От Вашето оборудване – събираме данни от Вашето оборудване чрез технологии за безжично изпращане на данни. Тези данни не са лични.

 

 1. Вашето съгласие

Като закупувате нашите продукти или услуги и/или използвате нашите уебсайтове, Вие изрично се съгласявате да събираме, използваме и оповестяваме Вашите Лични данни съгласно настоящата Декларация за поверителност. Ако не сте съгласни да събираме, използваме и оповестяваме Вашите Лични данни по този начин, моля не закупувайте нашите продукти или услуги и/или не използвайте нашите уебсайтове, както и не ни предоставяйте Личните си данни по друг начин.

Ние събираме, използваме и оповестяваме Вашите Лични данни само, ако Вие сте съгласни и това е разрешено по закон. Възможно е да Ви поискаме допълнително съгласие, ако е необходимо да използваме личните Ви данни за цели, които не се включват в настоящата декларация за поверителност. Не сте задължени да ни давате такова съгласие, но ако решите да не ни дадете съгласието си, участието Ви в определени дейности може да бъде ограничено. Ако ни дадете допълнителното си съгласие, условията по него ще бъдат с предимство в случай на конфликт с условията по настоящата декларация за поверителност.

Все пак имайте предвид, че е възможно да обработваме Личните Ви данни без сългасие, ако имаме законова причина за това, при условие, че такава употреба няма да накърни правата, свободите и интересите Ви. Всяка подобна употреба ще бъде в съответствие с настоящата декларация за поверителност.

Можете по всяко време да оттеглите съгласието си да използваме Личните Ви данни като ни изпратите e-mail или ни пишете на посочения по-горе адрес. Оттеглянето на съгласието Ви не засяга законността на обработка на Личните Ви данни, която е станала преди това оттегляне.

 

 1. Как използваме данните („Цели“)

Ние използваме Лични данни и Данни от оборудването за различни цели, а именно:

 • Обслужване на клиенти: доставчикът има право на достъп до набора от неанонимни данни на клиентите, за да предоставя предвиденото по договор обслужване, да изпълнява поръчки за продукти или услуги, както и за други услуги, свързани с Вашите поръчки, като например доставка, поддръжка, гаранционен сервиз, наем и т.н.;
 • Техническа поддръжка: за да предоставяме поддръжка, включително следене и управление на изправността на закупените от Вас продукти, да предоставяме обновления и информация за усъвършенствания на продуктите, както и за диагностика, ремонт, продуктова безопасност и отстраняване на фабрични дефекти;
 • Маркетинг: за да Ви изпращаме съобщения и оферти за продукти и услуги от нас или нашите дистрибутори и партньори, включително и оферти въз основа на Вашите интереси, лични предпочитания, бизнес характеристики и местоположение;
 • Анкети и промоционални събития: за провеждане на анкети, лотарии, конкурси, програми за лоялни клиенти и други промоционални събития;
 • Право на участие: за да определим дали определени продукти, услуги или оферти са подходящи за Вас;
 • Комуникации: да Ви предоставим информация, която може да представлява интерес за Вас, като например новини за продукти, фирмени списания, каталози, съобщения, напомняния и бюлетини за техническо обслужване;
 • Управление на ежедневните ни бизнес нужди: като например обработка на плащания и управление на финансови разчети, развойна дейност, продуктоа безопасност, управление на договори, поддръжка на уебсайта, управление на уеб-форуми, изпълнение на поръчки или договори, анализи, предотвратяване на измами, корпоративното управление, изготвяне на отчети и съблюдаване на законодателството.

 

 1. Защо оповестяваме данни

Ние ограничаваме споделянето на Лични данни и Данни от оборудване, както следва:

 • Възможно е да оповестим Лични данни на външни страни, когато имаме достатъчни основания да смятаме, че разкриването е разумно наложително за (а) осигуряване на безопасността на човек от смърт или тежка телесна повреда; (б) предотвратяване на измами и злоупотреби срещу нас или нашите потребители; (в) за да защитим себе си и свързаните ни лица или персонал от всякакви съдебни процедури, произтичащи от клиентски данни; (г) други случаи, предвидени в приложимото законодателство.
 • Възможно е да оповестим Лични данни на нашите бизнес партньори или доставчици на услуги, които работят от наше име и не използват за свои цели информацията, която им оповестяваме като необходима за външно одитиране, спазване на разпоредби и корпоративно управление. Ние изискваме от тези трети страни да използват данните за целите, за които те са им били оповестени и съгласно настоящата декларация за поверителност и приложимото законодателство. Ако не сте съгласни с такова оповестяване, е възможно да не сме в състояние в пълна степен да Ви предоставим услугите ни.
 • Ние също така ще оповестим Лични данни, когато това се изисква от закона, като например в отговор на призовка, включително на правоприлагащите органи и съдилища в страните, в които работим.
 • Възможно е да оповестим Данни от оборудването на трети страни, за да предоставим услугите, които сте заявили, като например данни от съседно оборудване, уведомления за рискове от болести и др.
 • Ако участваме в сливане, придобиване, продажба на всички или част от активите ни, ще бъдете уведомени и/или на сайта ни ще бъде поставено уведомление за промяната на собствеността или употребата на Лични данни, както и възможностите за избор, които имате относно тях.

Моля, имайте предвид, че е възможно да оповестим информация и данни, които не са лични. Например, можем да публикуваме доклади, които съдържат обобщени и статистически данни за нашите клиенти и оборудване. Тези доклади не съдържат информация, която би дала възможност на получателя да се свърже с Вас, да установи местоположението Ви или да Ви идентифицира.

 

 1. „Бисквитки“ и подобни технологии за събиране на данни

Когато посещавате нашите сайтове или ползвате нашите мобилни приложения, ние събираме определена информация чрез автоматизирани средства, използвайки технологии като бисквитки, пикселни етикети, инструменти за анализ на браузъра, сървърни логове и уеб маяци.

Например, когато посещавате нашия сайт, ние поставяме „бисквитки“ на Вашия компютър. „Бисквитките“ са малки текстови файлове, които уеб сайтовете изпращат до Вашия компютър или друго устройство, свързано към интернет, за еднозначно идентифициране на браузъра Ви или за съхраняване на информация или настройки във Вашия браузър. „Бисквитките“ ни позволяват да ви разпознаем, когато се върнете. Те също ни помагат да Ви предоставяме по-персонализирани услуги и ни дават възможност за откриване на някои видове измами.

Пикселните етикети и уеб маяците са малки графични изображения, поставени на страниците на уебсайта или в нашите e-mail съобщения, които ни позволяват да определим дали сте извършили определено действие. Когато отворите уеб-страница или e-mail съобщение, пикселните етикети и уеб маяците генерират известие за това действие. Тези инструменти ни позволяват да измерим реакцията на нашите съобщения и да подобрим нашите уеб страници и промоции.

Ние събираме много различни видове информация от „бисквитки“ и други технологии. Например, ние може да събираме информация за устройството, което използвате, за да влезете на уебсайта ни, вида на операционната ви система, типа на браузъра, домейн и други системни настройки, както и езика, използван от системата, страната и часовата зона, където устройството Ви се намира. Възможно е нашите сървърни логове да записват и IP адреси или производно на устройството, което използвате, за да се свържете с интернет. IP адресът представлява уникален идентификатор, с който устройствата комуникират помежду си по интернет. Възможно е също да събираме информация за уебсайта, който сте посетили преди нашия, и този, на който сте отишли след нашия.

В много случаи, информацията, която събираме, използвайки „бисквитки“ и други инструменти се използва само по неидентифициращ начин, без да ги асоциираме с Лични данни. Например, ние използваме информацията, която събираме за посетителите на сайта, за да оптимизираме своите сайтове и да разберем тенденциите в посещаемостта на сайта.

В някои случаи, ние асоциираме данните, които събираме чрез използването на „бисквитки“ и други технологии, с Ваши Лични данни. В допълнение към това, ако настройките на вашето гео-локализиращо мобилно устройство позволява на нашите мобилни приложения да получават  информация за местоположението, тя се получава автоматично. Тази декларация за поверителност урежда как използваме цялата тази информация, когато я асоциираме с Вашите Лични данни.

Доставчикът има договорни отношения с независими рекламни агенции за извършване на следене и отчитане на своите онлайн дейности. Тези независими рекламни агенции могат да поставят „бисквитки“ на Вашия компютър, с които да Ви показват целеви реклами. В този процес тези рекламни агенции не трябва да събират Лични данни, и ние не им даваме такива данни във връзка с тази дейност.

 

 1. Функции „Кажи на приятел“

На нашите сайтове предлагаме функцията „Кажи на приятел“. Ако решите да използвате тази функция, ние автоматично ще изпратим на Ваш приятел еднократен e-mail с посочената от Вас информация и покана да посети сайта ни. Ние използваме тези данни единствено за целите на това еднократно изпращане на e-mail и не ги съхраняваме.

 

 1. Вашите избори

Може да ограничите информацията, която ни предоставяте. Също така можете и да ограничите съобщенията, които Ви изпращаме. За да се откажете от маркетингови съобщения, можете да посетите нашия сайт и да ни информирате за решението на посочените данни за контакт във връзка с поверителността. Освен това можете да се откажете от получаване на бъдещи маркетингови съобщения, като щракнете на „отписване“ в долната част на съобщенията, които Ви изпращаме.

Моля, имайте предвид, че дори и да се откажете от получаване на маркетингови материали, може все пак да се наложи да се свържем с Вас с важна информация за сделки или за оборудването Ви. Например, дори и да сте се отказали от маркетингови съобщения, ние все пак ще Ви изпращаме потвърждение, когато купувате нещо от нашия сайт, и за целите на продуктовата безопасност.

Можете да управлявате настройките за „бисквитки“ и да се откажете от тях, както от други подобни технологии за събиране на данни, като коригирате настройките на Вашия браузър или интерфейс. Всички браузъри и интерфейси са различни, така че посетете раздел „Помощ“ на браузъра или интерфейса си, за да научите за настройките за „бисквитки“ и други налични настройки за поверителност.

Можете да управлявате начина, по който Вашето мобилно устройство и мобилен браузър споделят с нас информацията относно местоположението, както и начина по който мобилния Ви браузър работи с „бисквитки“ и други подобни технологии като коригирате настройките за поверителност и сигурност на Вашето мобилно устройство. Моля, погледнете инструкциите, предоставени Ви от вашия доставчик на мобилни услуги или от производителя на устройството, за да разберете как да коригирате настройките си.

Можете също да се откажете от споделяне на Данни от оборудване. За да го направите, е необходимо да закупите абонамент без споделяне на данни. В този случай ще създадем отделен достъп до Данните от оборудване, само за Вас.

Ако имате някакви въпроси относно избора си или ако имате нужда от помощ с отказването, моля свържете с нашия отдел по обслужване на клиенти. Можете също така да ни пишете на адреса по-горе. Ако ни изпратите писмо, моля, посочете име, пощенски адрес, e-mail адрес, както и информация за съобщенията, които не искате да получавате.

 

 1. Достъп и корекции

Доставчикът спазва приложимото законодателство относно възможността безплатно да достъпвате, коригирате и изтривате вашите Лични данни. Ако имате онлайн или мобилен акаунт, може да влезете в профила си по всяко време, за да актуализирате определена информация, която сте ни предоставили. Ако имате нужда от помощ при актуализиране или изтриване на Личните си данни, моля свържете се с нас на споменатия по-горе адрес. Ако ни изпратите писмо, моля, посочете името си, пощенски адрес, e-mail адрес, както и подробна информация за промяната, която искате да направите.

 

 1. Информация и защита на данните

Доставчикът е въвел програма за сигурност на информацията и данните, която съдържа административен, технически и физически контрол, предназначени разумно да защитят Личните данни и Данните от оборудването. Например, ние използваме утвърдена технология за криптиране, за да обезпечим сигурността на потребителските пароли и други чувствителни Лични данни.

 

 1. Съхранение на данни и политика за съхранение

Вашите данни се съхраняват на наши сървъри („Сървъри“) съвместно разположени в корпоративни центрове за данни в България, за които се важат Декларации за поверителност, за споразумения за конфиденциалност на информацията и договорни споразумения. Докато не поискате премахване на нашия достъп до и използване на Лични данни, ние ще ги съхраняваме, при условие че такова съхранение на данни е в съответствие с цялото приложимо законодателство и регулации на територията държавите, където се съхраняват. Ние няма да съхраняваме Лични данни за по-дълъг период от необходимото във вързка с целите, за които са събрани или за които ще се обработват в бъдеще. Ако в нашите Общи условия или в отделен договор с Вас са определени конкретни периоди на съхранение на Данните от оборудването, софтуера или услугите, ние ще изтрием съхраняваните данни след изтичане на определените периоди, при условие че това съхранение на данните е в съответствие с цялото приложимо законодателство и регулации на територията държавите, където се съхраняват. Вие разбирате и се съгласявате, че, веднъж изтрити от Сървър(ите), данните не могат да се възстановят или възпроизведат.

 

 1. Прехвърляне на информация и данни в други страни

Проинтегра е със седалище България, а свързани с нея лица и нейни дистрибутори и партньори са разположени в различни страни по света. Лични данни и Данни от оборудване могат да бъдат достъпени от или прехвърлени към България или към лица, обработващи данни (като свързани лица, дистрибутори, партньори и т.н.), на други места по света, за целите, описани в настоящата Декларация за поверителност. Когато достъпваме или прехвърляме Лични данни и Данни от оборудване, го правим при условие, че сме получили Вашето изрично съгласие и в съответствие с приложимото законодателство. Освен това, ние защитаваме поверителността и безопасността на Личните данни и Данните от оборудване, независимо от това къде се обработват или съхраняват.

 

 1. Декларации за поверителност на трети страни

Тази Декларация за поверителност се отнася само до използването и оповестяването на информация и данни от Доставчика. Други уеб сайтове и приложения, които могат да бъдат достъпни чрез нашите имат свои собствени декларации и практики за поверителност. Нашите независими дистрибутори, доставчици и бизнес партньори също имат свои собствени декларации и практики за поверителност. Съветваме Ви да се запознаете с декларациите за поверителност, предоставени от всички трети страни, преди да им предоставяте информация или да се възползвате от офертите или промоците им.

 

 1. Детска поверителност

Уебсайтът и приложенията на Доставчика не са предназначени за събиране на Лични данни от деца. Ако смятате, че детето Ви използва нашия сайт, моля свържете се с нас на споменатия по-горе адрес, за да можем да проучим и да изтрием всякаква неподходяща информация.

 

 1. Форуми, продуктови ревюта и други обществени зони

Нашият уебсайт и страници в социалните мрежи е възможно да съдържат форуми и други зони, в които можете публично да публикувате отзиви, да комуникирате с други хора, и да представяте медийно съдържание. Преди да публикувате в тези зони, моля, прочетете приложимите „Условията за ползване“ внимателно. Вие нямате права за поверителност при публични съобщения. Цялата информация, която публикувате, ще бъде достъпна за всеки, който има достъп до интернет, както и всякакви Лични данни, които публикувате, могат да бъдат прочетени, събрани и използвани от други хора. Например, ако публикувате Вашия e-mail адрес, заедно с отзив за продукт, може да получите нежелани съобщения. Моля, бъдете внимателни при публикуване на Лични данни.

 

 1. Кандидати за работа

Ако сте кандидатствали за работа при нас, Личните данни, подадени с Вашата кандидатура за работа, ще бъдат използвани за подбора и други вътрешнофирмени цели, свързани с човешките ресурси.

 

 1. Промени в Декларацията за поверителност

Понякога е възможно да актуализираме тази Декларация за поверителност, за да отразим в нея нови или различни практики за поверителност. Ще поставим известие на нашата страница, когато правим съществени промени по Декларацията. Освен това, ако промените съществено ще повлияят на начина, по който използваме или оповестяваме по-рано събрани Лични данни, е възможно да Ви уведомим за промяната също и чрез изпращане на лично съобщение.

 

 1. Заключение

Като въведете Личните си данни в нашия софтуер и уебсайт и сложите отметката в полето „Съгласен съм с Декларацията за поверителност на Доставчика“, Вие приемате, че ние ще събираме, обработваме и, в ограничени случаи, описани по-горе, оповестяваме Лични данни по начина, описан в тази Декларация за поверителност и нашите Общи условия.

 

В сила от: 1 юли 2017

Последна промяна: 1 юли 2017