Нов проект за технологична модернизация

10.04.2023

С финансовата подкрепа от МВУ Проинтегра ООД стартира през април 2023 г. нов проект за технологична модернизация в предприятието с номер BG-RRP-3.004-2209-C01.

Включени са три инвестиционни дейности:

  • доставка на инструментална екипировка за серийно производство на детайли за електронен анемометър;
  • доставка на 3D център за прототипиране;
  • доставка на специализиран вграден (embedded) софтуер за дейта логер с 4G комуникация.

Целите на проектното предложение са свързани с увеличаване на конкурентоспособността на фирмата чрез стартиране на собствено производство, продажби на нови продукти, намаляване на производствените разходи и минимизиране на въздействието върху околната среда.

Очакваните резултати са увеличаване на приходите от нови продукти, както и от съществуващи продукти чрез по-доброто им адаптиране към специфични изисквания на конкретни клиенти.

Общият бюджет на проекта е в размер на 462 900 лв. без ДДС, от които безвъзмездното финансиране чрез NextGenerationEU от Европейския съюз е на стойност 231 360 лв. без ДДС.