1019 Meteobot-a в България

16.02.2023

За пет години Meteobot стана най-голямата земеделска метеомрежа в България – с повече от 1000 станции и над 2300 членове. Какво е предимството да си част от нея?

Най-съществената полза е, че всички членове в реално време в мобилното приложение Meteobot виждат валежите навсякъде в страната. Земеделските производители, които обработват земя в повече от едно землища, знаят колко важно е това. Друго предимство е, че информацията се опреснява на всеки 10 минути. Така се вижда откъде и кога „идва дъждът“.

Освен валежите, членовете на метеомрежата виждат в реално време температурата на въздуха, температурата на почвата и скоростта на вятъра.

Meteobot карта България

Останалите данни от метеостанциите (влажност на почвата, посока на вятъра, влажност на въздуха, атмосферно налягане, точка на оросяване, листна влажност и т.н.), както и исторически данни за седмици, месеци и години назад се виждат от техните собственици или от потребители, на които те са дали право за това.

Всеки собственик може да даде право на достъп до своята станция в самото мобилно приложение на други двама потребители. Ако те също закупят Meteobot, могат да си „разменят“ правата на достъп, така че всеки да вижда станциите на останалите.

Правата за споделяне с други членове се увеличават с всяка закупена станция. По този начин земеделски производители в даден район могат да си изградят частни метеомрежи. Такива има вече в районите на Видин, Бяла Слатина, Бяла, Балчик, Бургас, Ямбол, Пловдив и т.н.

„Дълго време се опитвах да установя причината за по-високия добив в една конкретна местност. След като с моите съседи направихме частна мрежа от метеостанции, се оказа че на въпросното място валежите винаги са по-продължителни или по-обилни“, сподели с екипа на Meteobot земеделският производител Пламен Владимиров от района на Видин.

На база на информация от станциите, потребителите виждат агрометеорологични показатели като температурна сума, сума на активни температури (growing degree days – GDD), сумарни валежи от началото на стопанската година до момента, евапотранспирация и т.н. С тяхна помощ агрономите определят в коя фаза се намира културата в даден момент, каква е обезпечеността с влага, нуждата от поливане и т.н., а управителите вземат бизнес решения.

Освен текущи и исторически данни от станциите, потребителите имат прогноза за времето за 10 дни напред. Тя е локална и се изготвя за точката, в която се намира всяка станция.

И накрая – над 10 хиляди са потребителите в България, които са инсталирали мобилното приложение, но все още не са членове на метеомрежата на Meteobot. Те ползват свободно пълни данни от над 30 общодостъпни станции, както и виждат реалната температура на въздуха и на почвата в цялата страна.

Повече информация за метеомрежата можете да получите от регионалните представители на Meteobot от 21 до 25 февруари на АГРА 2023.

Заповядайте на щанд Е14 в палата 13 на Пловдивския панаир.

 

За повече информация се обадете на регионалните представители на Meteobot® за Вашия район:

  • За Северна България: Атанас Гочев +359 895 545636
  • За Южна България: Кольо Петков +359 895 541807