Партньорство между Meteobot и BeVine в помощ на лозарите

19.03.2024

С удоволствие споделяме за партньорството между Meteobot и Bevine – система за подпомагане вземането на решения за лозари, търсещи оптимизация на производствените си разходи и качествен добив. Това сътрудничество, несъмнено, бележи значителна стъпка напред в прецизното земеделие за лозарската индустрия.

За кратък период от една година партньорството вече преобразява начина, по който лозарите подхождат към управлението на лозовите насаждения. BeVine, известни с иновативния си подход за повишаване на качеството на реколтата и оптимизиране на производствените разходи, чрез усъвършенствани модели за прогнозиране на болести по лозята цели да предоставя все по-модерни и надеждни технологии за отглеждането на лозята. Прецизните климатични и почвени данни от станциите на Meteobot са от решаващо значение за контрола на болестите по растенията и се интегрират със системата на BeVine, като позволяват по-точни и навременни прогнози за развитие на болести в лозовите масиви.

Основните ползи за лозарите са:

  • Подобрено прогнозиране на заболяванията: Чрез комбиниране на метеорологичните данни в реално време, измерени от Meteobot и моделите за прогнозиране развитието на болести на BeVine лозарите могат да предвиждат и ефективно да управляват рисковете от болести и работните си процеси.
  • Оптимизирано използване на ресурсите: Точните данни за климатичните условия и показателите на почвата позволяват по-прецизно прилагане на различни практики и препарати, което намалява разходите и въздействието им върху околната среда.
  • Подобрено качество на реколтата: Навременните решения, основани на данни, водят до по-здрави лози и по-високо качество на реколтата.
  • Лесна употреба: Интеграцията предлага лесно за използване приложение, което прави усъвършенстваната технология достъпна за всички лозари.

Свържете се с нас, за да получите повече информация:

За Северна България: Атанас Гочев
Email: atanas@meteobot.com
Тел.: +359 895 545636

За Южна България: Кольо Петков
Email: kolyo@meteobot.com
Тел.: +359 895 541807

За BeVine:
https://bevine.wine/
Тел.: +359 898 653876