fbpx

Влагозапасеност на почвата

Кога и колко да поливаме? Отговор на този въпрос дават сензорите за почвена влажност на водещия австралийски производител – Сентек (Sentek). Те показват влажността на почвата на всеки 10 см – напр. на 10, 20, 30, … до 120 см. Влажността се показва в литри (мм) на квадратен метър. По този начин имате информация с какъв запас от вода в почвата разполагате във всеки един момент.

Сентек използва като „сензор“ коренът на растението. На следната графика се вижда как влажността на почвата спада стръмно през деня и по-слабо през нощта. Причината за това е, че през деня растението „изпомпва“ вода от почвата и я изпарява през листата си. През нощта това не се случва. Ето защо, докато влажността на почвата е в оптимални граници, графиката е стъпаловидна.

Когато почвата изсъхне толкова, че растението не може да извлича повече вода от нея, графиката се изглажда и става полегата. Тогава именно е нужна нова поливка.

Когато почвата е преовлажнена, растението не усвоява оптимално вода от почвата и графиката също е полегата.

По този начин можете да разберете кога да поливате – тогава, когато влажността на почвата падне под минималната граница, под която растенията се стресират. В случая на следващата графика това означава една поливка на всеки 6-7 дни.

Meteobot Sentek Optimum irrigation

Колко да поливаме?

Сензорите Сентек измерват влажността на почвата на всеки 10 см дълбочина. Благодарение на това разбирате какво количество вода е нужно, за да се осигури оптимална влажност на почвата до дълбочината, до която достигат корените към момента. На следната графика се виждат стойностите на почвената влажност от 0 до 60 см. В средата на юли (където сочи лявата стрелка) влагата се усвоява до дълбочина 20 см (т.е. корените достигат до 20 см). По тази причина е нужно да се полива толкова, че влагата да достигне именно до тази дълбочина. Повече вода би означавало преразход, тъй като корените не достигат по-голяма дълбочина и не могат да усвоят водата от там.

Към края на август обаче корените усвояват вода от 40 см дълбочина, тъй като растенията вече са се развили. Ето защо тогава ще е нужно поливане с повече вода, така че влагата да достига до 40 см надолу в почвата.

Meteobot Sentek Active root zone

По това разбирате с колко именно вода е нужно да поливате към всеки един момент.

Meteobot Meteostation