fbpx

Пределна полска влагоемност (ППВ)

Meteobot® дава информация в реално време за влагата в почвата и нуждата от напояване. Възможно е да използвате различни типове сензори според културата. Първият тип сензори показват влажността на почвата в процент от пределната полска влагоемност (ППВ). Пределна полска влагоемност (ППВ) е максималното количество вода (в проценти), което може да поеме и задържи трайно почвата след обилното й намокряне отгоре и стичане на гравитационната вода. На практика ППВ се достига около един до два дни след обилни валежи или един до два дни след края на напояването. В зависимост от културата се счита, че оптималното овлажняване на почвата е между 70% и 90% от ППВ.

За да се следи влагата, която е достъпна за растенията, обикновено се поставят три сензора – напр. на 30, 60 и 90 см. Сензорите трябва да бъдат максимално близо до корена на растението. При капково напояване те трябва да бъдат „между две капки“, за да не отчитат изкуствено завишени стойности.

field capacity soil moisture sensor

Сензорите за ППВ, които Meteobot® използва, не се нуждаят от калибрация в зависимост от типа на почвата. Това ги прави изключително лесни за инсталация и надеждни за употреба.

Meteobot Meteostation