fbpx

Евапотранспирация

Ако по някаква причина инсталирането на сензори за почвена влажност не е приложимо за вас, вашият Meteobot® може да се оборудва със сензор за слънчево греене. Като отчита данните за слънчевото греене, а също и температурата, влажността на въздуха и вятъра, Meteobot® изчислява колко вода се изпарява на ден от почвата и от растенията (т.нар. евапотранспирация). Като знаете загубите на вода от почвата за определен период, можете да определите с колко е нужно да поливате (напр. 5 дни по 4 литра евапотранспирация на ден = нужда от 20 литра поливка).

Евапотранспирация

Meteobot Meteostation