Как помага Meteobot® за земеделската дейност

Meteobot® e професионална автоматична метео станция за прецизно земеделие. Тя отчита данни за времето и състоянието на почвата и ги предава директно на мобилния телефон. Освен данни в реално време, системата автоматично изчислява всички важни агрометеорологични индикатори като сумарен валеж, температурна сума и т.н.

Meteobot® се предлага в няколко конфигурации, като Meteobot® Pro и Meteobot® Mini са най-популярни сред фермерите.

Meteobot® Pro дава пълна информация за количество и интензивност на дъжда, скорост и посока на вятъра, температура и влажност на почвата и въздуха, листна влажност и др. Поради по-големите си размери е подходящо той да се постави в стопански двор, овощна градина или друго място с постоянна охрана. Станцията дава представителни данни за температура на въздуха и почвата, както и скорост на вятъра в радиус около 5-10 км, в зависимост от релефа.

Meteobot Pro

Meteobot® Mini дава информация за най-важния елемент – водата. Освен дъжда, той измерва влажността на почвата и нейната температура. Благодарение на малките си размери, Meteobot® Mini може да се постави директно на полето. Той може да се инсталира между посевите, на високи стълбове или на други места, където е трудно да се забележи. Съвременното прецизно земеделие е немислимо без информация за дъжда и почвената влага. От тях зависи усвояването на торовете, реализирането на добивния потенциал на семената и т.н. Както български, така и международни земеделци споделят, че в идеалния случай биха инсталирали по един Meteobot® Mini на всяко поле. На практика устройството дава достатъчно надеждна информация за дъжда в радиус от около 2 километра. Ето защо, при подходящо групиране на полетата, за зърнопроизводително стопанство от 8000 дка е достатъчен комплект от един Meteobot® Pro и три – четири Meteobot® Mini.

Meteobot Mini

За овощни градини и лозя необходимостта от прецизна информация за температурата и влажността на въздуха е много голяма. Има случаи, в които денивелация от 50 метра дава разлика от 1-2 градуса в температурата. Ето защо Meteobot® Pro дава неоценими ползи при опазването на реколтата от измръзване и болести.

Освен това, Meteobot® Pro е много полезен и при напоителни системи. Той може да бъде оборудван с до три сензора за почвена влажност, които да се поставят на различни дълбочини – например на 30, 60 и 90 см. Така се измерва влагата не само на повърността на почвата, но и в дълбочина. По този начин се намалява разхода на вода, защото се полива само и колкото е необходимо.

За да разберете коя е оптималната конфигурация на Meteobot® за вашето стопанство, свържете се с нас на тел.: +359 896 959628 или e-mail: info@meteobot.com.