fbpx

Защо да използвате модел за болести

  Meteobot® помага в борбата с болестите по растенията. Метеоданните за вашето поле или градина могат да постъпват автоматично в компютърни модели, от където да получавате прогноза за риска от болести по съответната култура. Моделите, които използва Meteobot®, са динамични и следят не само климатичните условия в момента, а и наличната зараза, натрупана в резултат … Continue reading Защо да използвате модел за болести

 

Meteobot® помага в борбата с болестите по растенията. Метеоданните за вашето поле или градина могат да постъпват автоматично в компютърни модели, от където да получавате прогноза за риска от болести по съответната култура.

Моделите, които използва Meteobot®, са динамични и следят не само климатичните условия в момента, а и наличната зараза, натрупана в резултат на предишни инфекциозни събития. При едни и същи климатични условия, но различно ниво на готова да се реализира зараза, опасността, прогнозирана от моделите, е различна. Прецизните модели ни показват, че не винаги наличието на валеж означава инфекция, или пък, че голямото количество дъжд води до силна зараза.

Как работят моделите?

Моделите изготвят прогноза за болести и неприятели като отчитат условията, от които зависи тяхната поява и развитие. В моделите са заложени правила и алгоритми, получени в резултат на множество полеви опити и научни изследвания. Тези правила и алгоритми отчитат дъжд, температура, влажност на въздуха, листна влажност, слънчево греене и т.н. Данните се получават директно от метеостанцията и с тях автоматично се изчислява прогноза за момента и силата на следваща зараза.

Както е известно, например, гъбичните болести се развиват при определена влажност и топлина. На практика, обаче, условията и зависимостите между болести и насекоми често са много по-сложни, отколкото предполагаме. Дори и да са ни известни, можем да ги използваме пълноценно, само ако климатичните данни се получават на всеки половин или един час и се обработват автоматично от компютър.

Освен данни за времето се отчитат и редица други условия. В моделите за пшеница и ечемик, например, има вградена информация за фенологичното развитие на растенията и риска за добива. Взет е предвид фактът, че различните сортове са различно устойчиви на болести. Отчита се също коя е била културата-предшественик на съответното поле, какво подхранване с торове е било направено и т.н. В други модели, като тези за ябълката, е посочено последействието на продуктите за растителна защита върху определен патоген. Всичко това прави прогнозата за болести възможно най-прецизна.

Вградената информация в моделите е проверена многократно чрез полеви опити в много страни по света, както и в България. Преди да се приложат, моделите са тествани в различни климатични райони и ситуации, при различен инфекциозен натиск. Част от тях, например този за струпясване по ябълката, са създадени в края на 90-те години на миналия век и от тогава са валидирани на няколко континента. Моделите за пшеница и ечемик се базират на научни изследвания и полеви опити от 1997 г. насам. Други са по-нови и са въведени в практиката също след показани стабилни резултати. У нас, в Аграрния университет в Пловдив се работи по валидация и адаптация на прогнозните модели към българските условия от 2011 г.

На база на всички тези възможности, моделите изготвят динамична прогноза за момента и степента на риска от зараза.

Целта е една – да пръскате само когато и с каквото трябва.

Защо да използвате модел за болести?

Зърнопроизводителите спестяват средно по 4,50 лв/дка от фунгициди и гориво. Годишно, за стопанство с 5000 дка пшеница, може да се спестят 22 500 лв.

Вижте какво споделиха нашите клиенти…

Възвръщаемост на инвестициите

* Историческите данни са необходими, за да може моделът да работи коректно, дори ако станцията е инсталирана след датата на сеитба или след началото на стопанския сезон.

Как помагат моделите на практика?

 • Пръскате само ако и когато е необходимо. Честа практика е да се пръска „по график“, т.е. според ефективния срок на препарата. Например, ако защитният ефект на даден продукт е две седмици, стопаните пръскат на всеки две седмици. Вече не е нужно да правите това! С помощта на моделите, можете да пръскате ако и когато действително има риск от зараза. Най-ефективно е да се пръска преди или непосредствено след зараза и преди появата на болестта – тогава причинителят е най-уязвим и въздействието на продукта е най-силно.
 • Избирате най-подходящ продукт. Вече можете да не пръскате „на сляпо“ и „за всеки случай“. Моделите отчитат вашата специфична ситуация и ви дават прогноза конкретно от коя болест има риск при вашите култури. По този начин можете да намалите или разнообразите употребата на широкоспектърни препарати. Вместо тях, можете да използвате точния продукт, който ще има най-адекватния механизъм на действие – превантивно или лекуващо – във вашия случай.
 • Предотвратяване на резистентност. Когато един продукт се използва твърде често срещу определени причинители, с времето те развиват устойчивост към него. Такъв може да е случаят например със системните (лекуващите) фунгициди или широкоспектърните продукти. Устойчивост се развива и когато се пръска „по график“. Ако заразата се е случила към края на срока на препарата, когато защитният му ефект е по-слаб, част от причинителите могат да оцелеят. Оцелелите микроорганизми могат да станат по-устойчиви срещу препарата при следващи пръскания. За да избегнете резистентност, с помощта на моделите вие можете да намалите употребата на някои пестициди или да ги редувате с други. Така ще си запазите „коз“, който можете да използвате, когато наистина е наложително. Освен това, когато пръскате в точния момент, шансът да оцелеят причинители, които са станали устойчиви, е минимален.
 • Облекчаване на работата в натоварени периоди. Прогнозата за болести ви дава допълнителна сигурност особено през пролетта, когато персоналът и земеделската техника са натоварени с много дейности (торене, сеитба, пръскане с хербициди и т.н.). Ако в дадения момент няма съществен риск, то можете да отложите пръскането против болести с няколко дни, за да довършите спокойно другата важна работа.
 • Интегрирана растителна защита. Моделите помагат да се използват най-адекватните препарати и да се пръска толкова, колкото да се сведе рискът под прага на вредност.
 • Биологично производство. Когато се пръска навреме, могат да се използват разрешени фунгициди и да се избегне употребата на забранени препарати.
 • По-широко използване на контактни или генерични препарати. Навременната прогноза ви позволява да използвате повече контактни (за сметка на лекуващи) препарати, особено при трайните насаждения. С това намалявате вероятността от резистентност и от остатъчни количества пестициди в земеделската продукция. Освен това, когато знаете какъв е конкретният риск във вашата ситуация, можете по-широко да използвате генерични препарати за растителна защита.

За индивидуална консултация как да използвате моделите във вашето стопанство, можете да се свържете с нас на тел.: +359 896 959628  или e-mail: info@meteobot.com.

 

Прецизно земеделие – възможности и перспективи

Прецизното земеделие е очевиден вектор в развитието на модерното земеделие. Това определение предполага участие на интелектуални помощници: сателитна навигация, безпилотни летателни апарати и транспорт, автономни метеорологични станции и роботи. Появата на термина „точно земеделие“ се отнася към 90-те години на ХХ век и сега, след три десетилетия, всеки, дори и малкото селскостопанско предприятие, може да … Continue reading Прецизно земеделие – възможности и перспективи

Прецизното земеделие е очевиден вектор в развитието на модерното земеделие. Това определение предполага участие на интелектуални помощници: сателитна навигация, безпилотни летателни апарати и транспорт, автономни метеорологични станции и роботи.

Появата на термина „точно земеделие“ се отнася към 90-те години на ХХ век и сега, след три десетилетия, всеки, дори и малкото селскостопанско предприятие, може да се възползва от пълния набор от възможности, които преди са били достъпни само за големи изследователски центрове. Сред хоризонтите, които се отварят пред цифровото земеделие, можем да отбележим:

 • следене на вегетацията на растенията
 • измерване на полезните вещества в почвата
 • откриване на плевели и тяхното целево премахване
 • откриване на вредители
 • следене на метеорологичните показатели
 • планиране на дейностите по сеитба, пръскане и прибиране на реколтата
 • изчисляване на периодичността и честотата на напояването
 • определяне на сроковете и количеството на торенето
 • точково внасяне на торове
 • прогнозиране на болести по полски култури и трайни насаждения

Всички анализи се извършват автоматично на базата на компютърни модели и алгоритми, след което се формират препоръки, въз основа на които фермерът взема най-подходящите решения.

 • Намалява значението на субективните фактори, загубите от които възлизат на 42%.
 • Простотата и видимостта се увеличават, което означава, че данните идват и се обработват много по-бързо.
 • Мащабът и цялостната картина на случващото се е друг аргумент в полза на технологиите за прецизно земеделие.
 • Работата и наблюдението се извършват в реално време.
 • Планирането и организацията на работата се основават на точни, измерени показатели и картографски данни.
 • Всяка промяна се придружава от автоматични съобщения, които намаляват времето за реакция и неблагоприятните последствия от принудителното забавяне.
 • Пълен контрол на всеки елемент – от милилитър валежи до хиляди литра преразход на гориво по време на жътвата.

Правилното прилагане на елементите на прецизното земеделие помага на фермерите значително да увеличат икономическите показатели и производителността, да разширят възможностите и подобрят качеството на продукта, да намалят въздействието и нивото на отрицателното човешкото въздействие върху околната среда. Въпреки факта, че дигитализацията на производствения процес е естествен етап в развитието на съвременното земеделие, то се случва много по-бавно, отколкото в други отрасли. Въвеждането на информационни и комуникационни технологии в аграрния сектор се забавя, поради липсата на осведоменост на служителите, тяхното придържане към обичайните методи на работа, несигурност в техните знания и възможности, и, което е доста важно, липсата на квалифициран персонал.

Един земеделски стопанин, който върви в крак с времето, трябва да извършва пълен мониторинг на земеделските земи с помощта на съвременни инструменти за контрол и отчетност. Механични термометри и влагомери, пръскане по от години установения график, торене по норма – традиционните подходи за селското стопанство остават на заден план. Използването им в съвременните условия води до неразумна загуба на време и ресурси, когато целият свят се променя и се усъвершенства със скоростта на светлината. Трябва да се вземе предвид и изменението на климата, което има пряко въздействие върху селскостопанския сектор и принуждава фермерите да бъдат по-внимателни и прецизни в действията си.

Както всеки агробизнесмен знае, почти невъзможно е да се влияе върху цените на селскостопанската продуция – те се определят на пазарен принцип. Това, което можем да намалим, обаче, са разходите за производство. В бъдеще ще се развиват тези бизнеси, които успеят да го постигнат.

Модел за ябълки

Ефективна борба със струпясването по ябълката чрез моделите на RIMpro Марк Трапман Консултант и създател на модела RIMpro, Био Фрут Адвайс, Холандия Струпясването е сред „най-скъпоструващите“ болести при ябълката, независимо дали става въпрос за загубен добив или разходи за борба с нея. Моделът за прогнозирането й, разработен от холандската фирма RIMpro, е доказал преимуществата си … Continue reading Модел за ябълки

Ефективна борба със струпясването по ябълката чрез моделите на RIMpro

Марк Трапман

Консултант и създател на модела RIMpro, Био Фрут Адвайс, Холандия

Струпясването е сред „най-скъпоструващите“ болести при ябълката, независимо дали става въпрос за загубен добив или разходи за борба с нея. Моделът за прогнозирането й, разработен от холандската фирма RIMpro, е доказал преимуществата си от 1994 г. насам. От 2014 г. всеки фермер или консултант може да присъедини своята метеостанция към него.

Гъбичката, предизвикваща струпясване, тормози овощари и консултанти. Те трябва да преценяват последствията от всеки дъжд. Обикновено, има само едно правилно решение и само един точен момент да се пръска. Несигурността води до повече пръскания с фунгициди от необходимото или до щети от струпясване – и в единия и в другия случай – до по-ниска печалба. Моделът на RIMpro помага да се вземе най-доброто решение. Той показва текущата ситуация, както и развитието й в предстоящите часове и дни на базата на локална прогноза за времето. Системата дава възможност да се въвеждат извършените пръскания и да се оцени оставащият защитен ефект след всяко от тях.

Струпясване по ябълка

 

Струпясване по ябълки. Неуспешната борба с болестта несъмнено води до загуби.

 

Как става заразата?

Моделът на RIMpro показва относителната важност на първичната зараза. На графиката на фиг. 1 се виждат два върха, които показват силните инфекции, както и няколко по-слаби. Стойности на заразата до 100 се приемат за слаб риск, от 100 до 300 – умерен, а над 300 – сериозен. Зарази със стойност над 600 възникват само няколко пъти годишно и са основните. Неподходящата борба с тях неминуемо води до щети от струпясване.

Фиг 1. В RIMpro ясно се разграничават ниските от сериозните рискове от зараза. С оранжево е показан периодът на покълване на спорите, през който те все още са податливи на препарати с ограничено лекуващо действие като сероваров разтвор и калиев бикарбонат.

 RIMpro показва относителната важност на първичната зараза.

Фиг. 2 показва една инфекция в детайли. На средната графика се виждат потенциалните акоспори, които могат да се изстрелят със следващия дъжд. Действително разпръснатите спори са показани като жълти стълбчета. Последващият „бял облак“ на графиката показва спорите, които покълват. В зависимост от температурата, са им нужни около 40 часа да покълнат и заразят листото. Когато листото изсъхне по-рано, спорите оцеляват още известно време, но в крайна сметка загиват, без да го заразят. Това именно се е случило на спорите, разпръснати на 22 април.

Фиг. 2 Изстрелването на акоспорите е показано с жълти стълбчета. Изстреляните на 22 април спори загиват без да причинят зараза, тъй като листата са изсъхнали бързо, а тези на 25 април водят до зараза (червена линия).

Изстрелването на акоспорите показано с жълти стълбчета.

Ако листата останат влажни по-продължително време, спорите покълват и проникват в листото. Това е моментът на зараза (червена линия). Колкото повече спори заразят листото, толкова по-сериозна е инфекцията и толкова по-висока е стойността на риска.

Когато попадне в кутикулата (т.е. когато пробие повърхността на листото) гъбичката започва да расте. През първите 200-300 градусочаса (т.е. напр. 10 часа при температура 20-30 °C) мицелът на гъбичката е все още малък и уязвим. Препарати като Додин, сероваров разтвор и калиев бикарбонат все още могат да я унищожат и да спрат инфекцията. На графиката това е оранжевата зона след червената линия на инфекцията.

 

На кой етап вършат работа фунгицидите?

Контактни фунгициди като каптан или сяра унищожават покълващите спорите. На графиката това са спорите в бялата зона, която се нарича етап на покълване. С контактни фунгициди може да се пръска и преди дъжд, но само остатъчният им ефект след дъжда (по време на етапа на покълване) има защитно действие. Контактен фунгицид, приложен по време на покълването, е най-ефективното средство за спиране на заразата. Само тогава може да се постигне пълният ефект на фунгицида и да се оползотвори цялата изпръскана доза.

Додинът и сероваровият разтвор са ефективни по време на покълването и имат ограничено лекуващо действие до около 300 градусочаса след началото на заразата. Начинът на действие на калиевия бикарбонат, обаче, е само лекуващ и той лесно се отмива от дъжда. Това намалява периода за пръскане с него до първите 300 градусочаса след заразата. Системните фунгициди нямат ефект върху покълването, но могат да спрат развитието на гъбичката в листото до около 1000 градусочаса след инфекцията.

 

Резистентност – всичко приключва!

Повечето стопански значими сортове ябълки са силно податливи на струпясване. Производителите на органична продукция преминаха към сортове, устойчиви на струпясване, за да намалят използването на препарати и да улеснят дейността си. За нещастие в повечето европейски ябълкопроизводителни райони се появиха гъбички, заразяващи и тези сортове, което ги направи също толкова уязвими, колкото и стандартните. Към момента, всички стопански значими сортове ябълки следва да се считат за податливи и трябва да се защитават добре. Няма толеранс за праг на вредност, тъй като пропуски в растителната защита през пролетта могат да доведат до допълнителни пръскания през лятото, а те от своя страна – до високи нива на остатъчни пестициди в продукцията и замърсяване на околната среда.

Друг проблем е, че гъбичката, причиняваща струпясването, развива устойчивост към фунгициди. Из цяла Европа се появиха гъбички, които са по-малко податливи на всички групи системни фунгициди. На практика това означава, че борбата със струпясването трябва да се води с навременно прилагане на контактни фунгициди.

Но когато дори и броят на пръсканията с контактни фунгициди е ограничен от нормативни изисквания или карантинен срок, е очевидно, че ефективната борба със струпясването става прецизна работа.

 

Силата на числата

Колкото и да не ни харесва, в борбата със струпясването има голяма доза шанс. В крайна сметка, броят на спорите, които не успяваме да унищожим и заразяват дървото, определят размерите на проблема.

Ако през предходната година е имало много случаи на струпясване, потенциалната (остатъчната) акоспорна доза (ПАД) е висока. Това увеличава вероятността при всяка от тазгодишните инфекции част от спорите да оцелеят след пръскането. Ето защо почистването на падналите през предходната есен листа намалява броя на потенциалните причинители и улеснява справянето със заразите през настоящата година.

Дори и при най-ефективната техника на пръскане, разликата в покритието на листата с фунгицид между най-добре и най-лошо напръсканите части на дървото е около 15 пъти. Това неравномерно покритие увеличава шанса на някои листа, където фунгицидното покритие не е добро, спорите да покълнат. Повторното пръскане при сериозни зарази е необходимо не само, защото с него се прилага по-висока доза, но се осигурява и по-добро покритие на листата.

В повечето ябълкопроизводителни райони в Европа да се разчита на системни лекуващи препарати е станало почти хазарт. Фермерите нямат гаранция, че местният причинител на струпясването все още е податлив на системни препарати.

 

Лекуващо действие в градусочасове

Лекуващите фунгициди могат да спрат растежа на гъбичките в листото до определен стадий на развитието им. При топло време гъбичките се развиват по-бързо и по-скоро стават неподатливи на лекуващи фунгициди, отколкото когато е студено. Това означава, че срокът на приложение на лекуващите фунгициди не може да се даде в часове, а в градусочасове. RIMpro показва срока на действие на лекуващите фунгициди, използвайки действително отчетената от метеостанцията температура и свойствата на препарата.

Използване на системни пестициди

 

Лекуващите фунцициди могат да спрат растежа на гъбичката в листото до определен стадий на развитие.

 

Как да действаме на практика?

Няма универсално правило, всеки случай на зараза е различен. Времето, историята на градината, фенологичният стадий на развитие, степента на риска и предишните пръскания всеки път създават специфична ситуация. RIMpro подпомага вземането на решения като показва заразяването и как то ще се развие според прогнозата за времето. Моделът също така оценява колко защитен ефект е останал от предходното пръскане. Отчитайки тези предпоставки, могат да се изведат следните практически правила за борба със струпясването по ябълката:

 1. Време за реакция – 8 часа. Трябва да разполагате с хора и машини, за да можете да напръскате цялата градина в рамките на 8 часа.
 2. Използвайте контактни фунгициди. Прибягвайте до системни фунгициди само в краен случай.
 3. Не пръскайте „по график“. Календарните пръскания нямат връзка с биологичното развитие на заразата и правят по-трудно да се прецени кога е точният момент.
 4. Пръскайте превантивно преди дъжда. Когато моделът предвижда зараза, пръскайте по възможност непосредствено преди дъжда. Може да пръскате през ред, ако ще успеете да напръскате останалите редове по време на покълването на гъбичката. Следва да се има предвид, че пръскането през ред обикновено е подходящо в началото на сезона, докато дърветата не са силно разлистени.
 5. Пръскайте по време на покълване на спорите. Пръскайте веднага след възникване на риск от зараза, ако остатъчното покритие на препарата е до 30% за лека зараза и до 50% за сериозна зараза. Ако предното пръскане е било през ред, това е моментът да напръскате останалите редове. Пръскането в момента на покълване на гъбичката е много ефективно, дори по време на слаб дъжд (преръмяване). При пръскане след дъжд (веднага след изсъхване на листата) се изчистват изстреляните спори, а освен това върху листата остава и защитен ефект срещу следващи зарази.
 6. Лекуващо (стопиращо) пръскане. Ако не сте успели да напръскате по време на покълването или инфекцията е станала по-сериозна от очакваното, е нужно лекуващо или стопиращо пръскане. При зарази със стойност над 600 винаги пръскайте два пъти! Ако произвеждате органична продукция, можете да пръскате със сероваров разтвор или комбинация от сяра и калиев бикарбонат върху влажните листа, за да спрете инфекцията до 250-300 градусочаса след появата й. Ако практикувате интегрирана растителна защита, можете да използвате комбинация от контактен и системен фунгицид в рамките на 1000 градусочаса.
 7. Почистване по време на продължителни зарази. Справянето със зарази, развиващи се след няколко последователни дъждовни дни, е по-сложно. Най-много спори се разпространяват през първите два дъждовни дни. При тази ситуация няма нужда от няколко последователни лекуващи пръскания. Имайте предвид, че контакният фунгицид ще „изчисти“ листата от покълващи спори и ще нормализира ситуацията. Не се колебайте да пръскате при мокри листа. Това винаги е по-добре, отколкото да чакате сухо време и да разчитате на лекуващи препарати.
 8. Пръскане през нощта. Тъй като спори се изстрелват почти само през деня, пръскането през нощта (5-9 часа след стъмване) изчиства изстреляните до тогава спори, след което нова зараза не се формира.

 

Намаляване на защитния ефект

Моделът на RIMpro прогнозира намаляването на защитния ефект от фунгицида според растежа на листата и измиването от дъжда. Растежът на листата се изчислява според реално отчетените от метеостанцията температури, а отмиването зависи от фунгицида. Стробилурините не се отмиват, тъй като те се фиксират във восъчния слой на листата. Дитианон и мед-съдържащите препарати са доста устойчиви на дъжд, докато сярата и особено калиевият бикарбонат се отмиват много лесно.

Фиг. 3 Потребителите могат да въвеждат данни за извършените от тях пръскания. В този пример първото превантивно пръскане е отмито от дъжда, който причинява инфекцията. Болестта ще се появи, освен ако не се направи още едно стопиращо или лекуващо пръскане. Следващото пръскане осигурява достатъчно защитно покритие през целия период на заразата.

Намаляване на защитният ефект - RIMpro

 

За индивидуална консултация как да използвате моделите във вашето стопанство, можете да се свържете с нас на тел.: +359 896 959628  или e-mail: info@meteobot.com.

 

Модел за пшеница

Модели за болести В помощ на зърнопроизводителите Meteobot® има връзка с модели за мека и твърда пшеница на Horta. Те дават прогноза за риска от следните болести по пшеницата: Жълта ръжда; Кафява листна ръжда; Септориоза (ранен листен пригор); Стагоноспора (листен пригор и петносване по класовете); Брашнеста мана (оидиум); Фузариоза; Микотоксини в зърното. Рискът към всеки … Continue reading Модел за пшеница

Модели за болести

В помощ на зърнопроизводителите Meteobot® има връзка с модели за мека и твърда пшеница на Horta. Те дават прогноза за риска от следните болести по пшеницата:

 • Жълта ръжда;
 • Кафява листна ръжда;
 • Септориоза (ранен листен пригор);
 • Стагоноспора (листен пригор и петносване по класовете);
 • Брашнеста мана (оидиум);
 • Фузариоза;
 • Микотоксини в зърното.

Рискът към всеки един момент се показва като табло на т.нар. „светофарен принцип“ – зелено означава, че няма риск, а червено – че той е много висок:

Риск от болести при пшеницата

Когато изберете един от моделите, ще видите подробна информация относно моментите на зараза и степента на инфекциозен натиск през стопанската година. Това е първото основно предимство на модела – той прогнозира процеса на зараза и то още преди да можете да видите симптомите на болестта при обхождане на полето. Така получавате време за реакция.

На следните графики са показани реални данни за брашнеста мана при толерантен на тази болест сорт.

Първата графиката показва моментите и силата на зараза (с червени стълбчета). Те са изчислени на база данни от метеостанцията.

Брашнеста мана при пшеницата - зараза

На практика обаче не само времето влияе върху развитието на болестите, а така също и редица други фактори. Това е второто основно предимство на модела – той изчислява риска като отчита сорт, предшественик, фенологична фаза, гъстота на сеитба, торене и др. Степента на инфекциозен натиск е показана на следващата графика. Както можете да видите, в случая рискът е нисък, въпреки че има реализирани зарази в началото и края на м. май, а също и през първата половина на юни. Те обаче не са достатъчни за развитие на болестта и съответно няма нужда от пръскане.

Риск от зараза - брашнеста мана при пшеница

На следващата графика е представен инфекциозния натиск от други две болести – септориоза (ранен листен пригор – Septoria tritici) и петносване по класовете (Stagonospora nodorum) върху силно чувствителен сорт. Ясно се вижда как рискът е висок и е необходимо да се пръска против тези болести.

Риск от септориоза при пшеница

Модел на фенологичното развитие

В системата е вграден модел за растежа на зимна пшеница, обхващащ всички фенологични фази:

 • Сеитба;
 • Поникване;
 • Братене;
 • Вретенене (първи надземен възел);
 • Флагов лист;
 • Изкласяване;
 • Цъфтеж;
 • Млечна зрялост;
 • Восъчна зрялост;
 • Пълна зрялост.

На база на данни от метеостанцията и датата на сеитба моделът изчислява в коя фаза се намира растението към момента. А благодарение на интегрираната прогноза за времето, той дава информация дали се очаква културата да влезе в нова фенологична фаза през следващата седмица. За максимална прецизност можете да калибрирате модела. Това става съвсем лесно – нужно е само да въведете датата, на която текущата фаза реално е започнала.

Като знаете кога се очаква настъпването на следващата фаза, можете много по-точно да планирате пръскането и торенето. Ето защо моделът е незаменим помощник на всеки фермер и агроном

Фенологично развитие на пшеницата

База данни с препарати

Системата съдържа база данни с регистрирани продукти срещу болестите, при които има необходимост от третиране. Програмата разполага с възможност да се изберат един или няколко продукта и да се провери в кои часове има благоприятни метеорологични условия за пръскане. Те се извеждат с помощта на вградената локална прогноза за времето. С червен цвят са неблагоприятните периоди, а със зелен – препоръчителните.

Периоди за пръскане при пшеницата

Моделите ви помагат по-лесно да вземате решения за растителна защита и да планирате агротехническите мероприятия. С богатата си база данни те са от полза не само на земеделските производители, но и на агрономите-консултанти.

За индивидуална консултация как да използвате моделите във вашето стопанство можете да се свържете с нас на тел.: +359 896 959628  или e-mail: info@meteobot.com.

 

Как помага Meteobot® за земеделската дейност

Meteobot® e професионална автоматична метео станция за прецизно земеделие. Тя отчита данни за времето и състоянието на почвата и ги предава директно на мобилния телефон. Освен данни в реално време, системата автоматично изчислява всички важни агрометеорологични индикатори като сумарен валеж, температурна сума и т.н. Meteobot® се предлага в два варианта – Meteobot® Pro и Meteobot® … Continue reading Как помага Meteobot® за земеделската дейност

Meteobot® e професионална автоматична метео станция за прецизно земеделие. Тя отчита данни за времето и състоянието на почвата и ги предава директно на мобилния телефон. Освен данни в реално време, системата автоматично изчислява всички важни агрометеорологични индикатори като сумарен валеж, температурна сума и т.н.

Meteobot® се предлага в два варианта – Meteobot® Pro и Meteobot® Mini.

Meteobot® Pro дава пълна информация за количество и интензивност на дъжда, скорост и посока на вятъра, температура и влажност на почвата и въздуха, листна влажност и др. Поради по-големите си размери е подходящо той да се постави в стопански двор, овощна градина или друго място с постоянна охрана. Станцията дава представителни данни за температура на въздуха и почвата, както и скорост на вятъра в радиус около 5-10 км, в зависимост от релефа.

Meteobot Pro в лозов масив
Meteobot Pro

Meteobot® Mini дава информация за най-важния елемент – водата. Освен дъжда, той измерва влажността на почвата и нейната температура. Благодарение на малките си размери, Meteobot® Mini може да се постави директно на полето. Той може да се инсталира между посевите, на високи стълбове или на други места, където е трудно да се забележи. Съвременното прецизно земеделие е немислимо без информация за дъжда и почвената влага. От тях зависи усвояването на торовете, реализирането на добивния потенциал на семената и т.н. Както български, така и международни земеделци споделят, че в идеалния случай биха инсталирали по един Meteobot® Mini на всяко поле. На практика устройството дава достатъчно надеждна информация за дъжда в радиус от около 2 километра. Ето защо, при подходящо групиране на полетата, за зърнопроизводително стопанство от 8000 дка е достатъчен комплект от един Meteobot® Pro и три – четири Meteobot® Mini.

Meteobot Mini дава информация за най-важния елемент – водата.
Meteobot Mini

За овощни градини и лозя необходимостта от прецизна информация за температурата и влажността на въздуха е много голяма. Има случаи, в които денивелация от 50 метра дава разлика от 1-2 градуса в температурата. Ето защо Meteobot® Pro дава неоценими ползи при опазването на реколтата от измръзване и болести.

Освен това, Meteobot® Pro е много полезен и при напоителни системи. Той може да бъде оборудван с до три сензора за почвена влажност, които да се поставят на различни дълбочини – например на 30, 60 и 90 см. Така се измерва влагата не само на повърността на почвата, но и в дълбочина. По този начин се намалява разхода на вода, защото се полива само и колкото е необходимо.

За да разберете коя е оптималната конфигурация на Meteobot® за вашето стопанство, свържете се с нас на тел.: +359 896 959628 или e-mail: info@meteobot.com.

По-точна прогноза за по-дълъг период – вече е възможна

Европейският модел за средносрочни прогнози – доказан световен лидер сред системите за прогнозиране, е още по-добър от преди. Актуализация от края на 2016 г. доведе до мащабни промени по отношение на резолюцията му – прогнозите вече се съставят на база на информацията от три пъти повече локации по света, по-конкретно – на рекордните 904 млн. … Continue reading По-точна прогноза за по-дълъг период – вече е възможна

Европейският модел за средносрочни прогнози – доказан световен лидер сред системите за прогнозиране, е още по-добър от преди.

Актуализация от края на 2016 г. доведе до мащабни промени по отношение на резолюцията му – прогнозите вече се съставят на база на информацията от три пъти повече локации по света, по-конкретно – на рекордните 904 млн. точки, разположени по повърхността и в атмосферата. Излишно е да споменаваме, че това подобрение позволява прогнозиране на времето с още по-голяма прецизност и за по-голям период.

През 2012 и 2015 г., с точност по-голяма дори от тази на американските модели, Европейският център прогнозира особено опасните метеорологични явления – ураганите Санди и Хоакин.

На картинката по-долу виждате съпоставени две прогнози за валежи в рамките на едно денонощие за една и съща локация – лявата е направена със стария европейски модел, дясната – с новия. При втората впечатление прави, че една част от валежите, сред които има и бури (червените точки), са отпаднали. Каква разлика само!

прогноза за дъжд съпоставка

Източник: www.ecmwf.int

Д-р Райън Мауе (метеоролог, работещ за WeatherBell) с удивление споделя пред Ars Technica: „Това, което европейците правят с моделите за прогнозиране на времето е невероятно! Смело можем да твърдим, че прогнозирането е в своя Златен век. Възможностите, които предлагат съвременните технологии са безкрайни.“

Meteobot® – технологичната надежда сред агрометеорологичните продукти, също работи с модела на Европейския център за средносрочни прогнози. Освен текущи измервания на климатичните показатели от вашето поле, мобилното приложение, налично за Android и iOS, ви предлага локална 10-дневна прогноза за времето – първите 2 дни информацията е по часове, а след това на 6-часови периоди. Прогнозата обхваща данни за:

 • Температура
 • Влажност на въздуха
 • Атмосферно налягане
 • Валежи
 • Посока и скорост на вятъра
 • Мъгла
 • Облачност
 • Точка на оросяване

Заявете своя Meteobot® от тук.


Berger, E. (2017). The European forecast model already kicking America’s butt just improved. | Ars Technica. [online]

Ecmwf.int. (2017).New forecast model cycle brings highest-ever resolution | ECMWF. [online]

 

Meteobot Meteostation