Meteobot Silos – система за автоматично управление на силозна вентилация

Meteobot Silos осигурява оптимални условия на съхранение на зърното в силозите

Meteobot® Silos е система за автоматично управление на силозна вентилация. Тя включва и изключва вентилаторите в зависимост от температурата и влажността на въздуха. Състои се от метеорологична станция Meteobot®, която се инсталира в близост до силозите, и електронен блок за автоматично управление, който се инсталира в електрическото контролно табло. Системата е универсална, тъй като се свързва към всякакви контролни табла.

Meteobot Silos има управляващ модул за до 16 вентилатора на силози

Meteobot® Silos включва:

 • Сензор за температура, влажност на въздуха и атмосферно налягане
 • Сензор за дъжд
 • Слънчев панел
 • Управляващ модул за до 16 вентилатора
 • Адаптер за 230 V
 • Батерия за резервно захранване
 • Мобилно приложение за дистанционен контрол навсякъде и по всяко време
 • SIM карта (с включени такси за 1 година)

Цена: 2400 лв. без ДДС

Годишен абонамент за софтуер: 288 лв. без ДДС.

Допълнителни опции:

 • Сензор за скорост на вятъра: 390 лв. без ДДС
 • Сензор за скорост и посока на вятъра: 600 лв. без ДДС
 • Сензор за мокра температура: 280 лв. без ДДС

Meteobot® Silos може да работи в автоматичен, дистанционен или ръчен режим:

 • В автоматичен режим вентилацията се включва, когато влажността и температурата на въздуха спаднат под определени стойности. Съответно, когато влажността и температурата на въздуха надвишат тези стойности, вентилацията автоматично спира;
 • В дистанционен режим получавате аларма на мобилното ви устройство, когато влажността и температурата на въздуха достигнат определени стойности, а вие можете да включите или изключите вентилацията дистанционно от мобилното приложение Meteobot®;
 • В ръчен режим можете да включвате и изключвате вентилацията от стандартните ключове на електрическото табло.

Meteobot® Silos ви дава възможност за много гъвкави настройки. Той може автоматично да спре вентилацията:

 • Ако завали дъжд. (Когато дъждът спре и влажността на въздуха спадне под зададената стойност, Meteobot® Silos ще включи вентилаторите отново);
 • Ако температурата на въздуха стане твърде ниска (опасност от замръзване).

Секция „Аларми“ в мобилното приложение Meteobot

Настройки на предупредителните и критичните аларми в мобилното приложение Meteobot


Ползи

  • Намалява разходите за изсушаване на влажно зърно (след жътва);
  • Поддържа оптимална влажност на зърното през годината (за да няма загуба от тегло);
  • Поддръжа ниска температура на зърното, за да се избегне масово намножаване на складови неприятели;
  • Постига се по-висока ефективност при обгазяване (фумигиране) на зърното;
  • Не зависи от човешкия фактор;
  • Спестява електричество – вентилацията се включва само при подходящи климатични условия, което води до по-висока ефективност при по-ниско електрическо потребление;
  • Не е нужно да прокопавате канали за полагане на кабели – метеостанцията и управляващият модул си комуникират безжично.

През зимата можете да използвате Meteobot® Silos в условята на т.нар. „сух студ“, за да охладите зърното в силозите. Така значително се намалява жизнената активност на складовите неприятели и те изпадат в летаргия. По този начин можете да съхранявате зърно за по-дълъг период с по-ниски разходи.

Графика на температурата на въздуха в мобилното приложение Meteobot

Графика на относителната влажност на въздуха в мобилното приложение Meteobot

Свържете се с нас за безплатен оглед на Вашето стопанство и изготвяне на индивидуална оферта:

За Северна България: Атанас Гочев

е-mail: atanas@meteobot.com

Тел.: +359 895 545636

За Южна България: Кольо Петков

е-mail: kolyo@meteobot.com

Тел.: +359 895 541807