Meteobot Hydro – система за автоматизация на напояването

Meteobot® Hydro е система за автоматизация на напояването. Тя измерва постоянно влажността на почвата и валежите и автоматично включва поливни помпи и клапани според нуждата от вода на растенията.

Meteobot® Hydro се състои от:

 • Сензор за обемно съдържание на вода в почвата с разширителна платка
 • Сензор за дъжд
 • Сензор за температура на почвата
 • Сензор за скорост на вятъра
 • Сензор за температура, влажност на въздуха и атмосферно налягане
 • Управляващ модул за до 16 клапана/помпи
 • Адаптер за 230 V
 • Батерия за резервно захранване
 • Мобилно приложение за дистанционен контрол навсякъде и по всяко време
 • SIM карта (с включени такси за 1 година)
 • Връзка с външни поливни контролери (напр. Rainbird, Hunter и др.)

Цена: 2500 лв. без ДДС

Годишен абонамент за софтуер: 288 лв. без ДДС.

Допълнителни опции:

 • Сензор за листна влажност: 490 лв. без ДДС
 • Сензор за мокра температура: 280 лв. без ДДС
 • Сензор за слънчево греене: 720 лв. без ДДС
 • Сензор за посока на вятъра (при поръчан сензор за скорост на вятъра): 210 лв. без ДДС
 • Сензор за обемно съдържание на вода в почвата на още една дълбочина: 80 лв. без ДДС

Meteobot® Hydro работи по следния начин: сензорът за обемно съдържание на вода в почвата измерва наличната влага на всеки 10 минути. Когато тя спадне под определен минимум, управляващият модул автоматично включва поливната помпа и отваря съответните клапани. Когато влажността на почвата достигне зададения максимум, контролерът изключва помпата и затваря клапаните.

Meteobot® Hydro може да работи в автоматичен, дистанционен или ръчен режим:

 • В автоматичен режим напояването се включва, когато влажността на почвата спадне до зададената минимална стойност. Съответно, когато влажността достигне максималната стойност, поливането автоматично спира;
 • В дистанционен режим получавате аларма на мобилното ви устройство при достигане на зададената минимална или максимална стойност, а вие можете да включите или изключите напояването дистанционно от мобилното приложение Meteobot®;
 • В ръчен режим можете да включвате и изключвате напояването от стандартните ключове на електрическото табло.


Meteobot®
Hydro ви дава възможност за много гъвкави настройки. Той може автоматично да спре поливането:

 • Ако завали дъжд. (Разбира се, ако дъждът се окаже недостатъчен, Meteobot® Hydro ще възобнови поливането, докато се достигне нужната влажност на почвата).
 • Ако скоростта на вятъра надвиши определена стойност (напр. 4 м/с). Това може да е необходимо, в случай че използвате поливни оръдия.
 • Ако температурата на въздуха стане твърде ниска (възникне опасност от замръзване) или твърде висока (стресиране на растенията).


Meteobot®
Hydro може да управлява директно до 16 устройства (напр. една помпа и 15 клапана). Ако вече разполагате с поливен контролер от типа на Rainbird, Hunter или др., Meteobot® Hydro може да се свърже към него, така че да спестявате вода. Предимството в случая е, че ще поливате, когато и колкото е нужно на растенията, а не по твърдо зададен график.

Meteobot® Hydro използва сензори, които измерват обемното съдържание на вода в почвата. Те показват какъв процент от обема на даден почвен слой е запълнен с вода.

Сензор за измерване на обемното съдържание на вода в почвата

Нека за пример да разгледаме един почвен слой с дълбочина 10 см. Ако сензорът показва 25%, това означава, че една една четвърт (2,5 см) от тези 10 см са вода. Oстаналото е почва, въздушни пори, растителни остатъци и т.н. По този начин можем да изчислим какво е съдържанието на вода в почвата. Ако използваме горния пример: 2,5 см = 25 мм = 25 литра / кв. метър.

Всеки тип почва може да задържа различно количество вода в зависимост от почвените частици, порите между тях, органичната материя (хумус) и т.н. Най-много вода задържат богатите на хумус глинести почви, а най-малко – песъкливите. Количеството вода, което почвата задържа след обилно намокряне и стичане на гравитационната вода, се нарича „пределна полска влагоемност“ (ППВ).

Не цялото налично количество вода в почвата, обаче, е достъпно и усвоимо от растенията. Когато влажността спадне под определно нивo, корените не могат да я усвояват и растенията увяхват. Това е т.нар. точка на увяхване. Разликата между ППВ и точката на увяхване е водата, която е на разположение на растенията.

За да се проследи съдържанието на вода в почвения слой, където са корените на растенията, към Meteobot® Hydro можете да инсталирате до 4 сензора за обемно водно съдържание. В зависимост от вида на културата те могат да се поставят примерно на дълбочина 10, 30, 50 и 70 см. Важно е сензорите да бъдат максимално близо до корена на растението. При капково напояване те трябва да бъдат „между две капки“, за да не отчитат изкуствено завишени стойности.

SENTEK

Meteobot® Hydro може да бъде оборудван и със сензорите за почвена влажност на водещия австралийски производител Sentek. Те показват съдържанието на вода в почвата на всеки 10 см – напр. на 10, 20, 30, … до 120 см. Влажността се показва в литри (мм) на квадратен метър. По този начин имате  информация с какъв запас от вода в почвата разполагате във всеки един момент.

Сензорите Sentek са особено подходящи за култури с дълбока коренова система – например царевица, напоявана с пивотни (или друг вид дъждуващи) системи.

Сензорите Sentek показват съдържанието на вода в почвата на всеки 10 см – 10, 20, 30, ... до 120 см

Sentek използва като „сензор“ корена на растението. На следната графика се вижда как влажността на почвата спада стръмно през деня и по-слабо през нощта. Причината за това е, че през деня растението „изпомпва“ вода от почвата и я изпарява през листата си. През нощта това не се случва. Ето защо, докато влажността на почвата е в оптимални граници, графиката е стъпаловидна. Когато почвата изсъхне толкова, че растението не може да извлича повече вода от нея, графиката се изглажда и става полегата. Тогава именно е нужна нова поливка. Когато почвата е преовлажнена, растението не усвоява оптимално вода от почвата и графиката също е полегата.

По този начин можете да разберете кога да поливате – тогава, когато влажността на почвата падне под минималната граница, под която растенията се стресират. В случая на следващата графика това означава една поливка на всеки 6-7 дни.

Meteobot Sentek Optimum irrigation

Колко да поливаме?

Сензорите Sentek измерват влажността на почвата на всеки 10 см дълбочина. Благодарение на това разбирате какво количество вода е нужно, за да се осигури оптимална влажност на почвата до дълбочината, до която достигат корените към момента. На следната графика се виждат стойностите на почвената влажност от 0 до 60 см. В средата на юли (където сочи лявата стрелка) влагата се усвоява до дълбочина 20 см (т.е. корените достигат до 20 см). По тази причина е нужно да се полива толкова, че влагата да достигне именно до тази дълбочина. Повече вода би означавало преразход, тъй като корените не достигат по-голяма дълбочина и не могат да усвоят водата от там.

Към края на август обаче корените усвояват вода от 40 см дълбочина, тъй като растенията вече са се развили. Ето защо тогава ще е нужно поливане с повече вода, така че влагата да достига до 40 см надолу в почвата.

По това разбирате колко именно e нужно да поливате към всеки един момент.

Meteobot Sentek Active root zone

ЕВАПОТРАНСПИРАЦИЯ

Евапотранспирация е водата, която се изпарява от почвата и от растенията за определен период.

Ако по някаква причина инсталирането на сензори за почвена влажност не е приложимо за вас, вашият Meteobot® може да се оборудва със сензор за слънчево греене.

Meteobot® изчислява евапотранспирацията като отчита данните за слънчевото греене, а също и за температурата, влажността на въздуха и вятъра. Като знаете загубите на вода от почвата за определен период, можете да определите с колко е нужно да поливате (напр. 5 дни по 4 литра евапотранспирация на ден = нужда от 20 литра поливка).

evapotranspiratsiya

Свържете се с нас за безплатен оглед на Вашето стопанство и изготвяне на индивидуална оферта:

За Северна България: Атанас Гочев

е-mail: atanas@meteobot.com

Тел.: +359 895 545636

За Южна България: Кольо Петков

е-mail: kolyo@meteobot.com

Тел.: +359 895 541807