Опитно поле

Meteobot разполага с опитно поле в с. Припек, област Варна. Целият масив е 5 дка, разделен е на 3 равни части (1,66 дка) по отношение на торенето.

Полето е минало през следните обработки:

1. Изчистване на масива от старо лозово насаждение през месец юли.

2. Дълбока оран – 07.08.2018г., на 55см.

3. Култивиране – 20.08.2018г.

4. Торене – 05.10.2018г. Използвани са гранулирани торове.

1ви и 2ри блок – торене с 20кг/дка диамониев фосфат (DAP).

3ти блок – торене с 25кг/дка YaraMilla TRIPLE (топ продукт на Яра за есенното торене).

 

5. Дисковане – 06.10.2018г.

 

6. Сеитба – 12.10.2018г. Посяти са 10 сорта пшеница на трите блока:

  • Авеню Енола, Авеню C2 и Анапурна на Лимагрейн
  • Мойсон на Syngenta
  • Басмати на КВС Момонт
  • Модерн, Солехио и Стромболи на Агредо

1

 

7. Валиране на посева – 12.10.2018г. 

 

8. Поливане – 05.11.2018г. (по 7л/кв.м.)

на поле

 

9. Пръскане – 13.11.2018г.

Целият посев е напръскан с инсектицид Нуреле Д в доза 75 мл/дка в комбинация с растежен регулатор Рутмост 100 мл/дка.

с инсектицид