Опитно поле: Гурково, 26.03.2019

Модели за болести. Опитно поле. 26.03.2019.

I. Село Гурково.

Пшеница е здрава. Няма плевели. Няма болести.
Тествали нужда за торене.

Измерване N-tester(Yara) + Spad Konica Minolta. (N – измерване на Азот.)

Имаме 4 полета:
1. Контролно поле, къде стопанин сее сам и тори сам.
2. Поле 1 – сложили 20 Амидас
3. Поле 2 – сложили 15 Амидас
4. Поле 3 – сложили 14 Амидас

Посев беше на 11.10.2018.
Слагали азот 20.02.2019.

Измервания:
1. Контролно поле. YARA: 797. Konica: 56.6.
2. Поле 1. YARA: 730. Konica: 55.3.
3. Поле 2. YARA: 753. Konica: 57.5.
4. Поле 3. YARA: 734. Konica: 54.8.

Резултат: Променлив и на ADfarm, и на N-sensor.

IMG 2613 1 IMG 2616 1 IMG E2602 1


II. Село Безводица.

Пшеница замръзнала. Не правили опити. Има нужда от торене.
20190326 135934 20190326 14015520190326 140014